گروه بورس کالا- قیمت مس در مبادلات هشتم ژانویه با رشد همراه شد. بنابراین گزارش سال جدید میلادی نوید بخش رونق مبادلات انواع فلزات غیرآهنی است؛ چرا که مبادله انواع فلز در هشتم ژانویه با رونق همراه بود.
نرخ اکثر فلزات با رشد همراه شد و تنها سرب با افت قیمت مواجه بود. البته نرخ آلیاژ آلومینیوم هم در مبادلات تاریخ یادشده بدون تغییر باقی ماند.

براساس این گزارش سرب با افت 20دلاری در مبادلات هشتم ژانویه با نرخ 2هزار و 580دلار مورد مبادله قرار گرفت. نرخ فروش این فلز نیز در هر تن 2هزار و 580دلار و 50سنت بود.
بر این اساس خرید و فروش سه ماهه سرب هم در مبادلات هشتم ژانویه با نرخ ۲هزار و ۵۹۰ و ۲هزار و ۶۰۰دلار انجام شد.
آلیاژ آلومینیوم هم بدون تغییر نسبت به مبادلات روز قبل با نرخ 2هزار و 305دلار خریداری شده و با قیمت هر تن 2هزار و 310دلار به فروش رسید.
خرید و فروش سه ماهه آلیاژ آلومینیوم با نرخ ۲هزار و ۳۴۰ و ۲هزار و ۳۴۵دلار مورد مبادله قرار گرفت.
مس در مبادلات 8 ژانویه با رشد 190دلاری به پایه نرخ 7هزار و 105دلار رسید. این فلز همچنین با نرخ 7هزار و 106دلار به فروش رسید.
خرید و فروش سه ماهه مس نیز با خوش‌بینی بازار نسبت به آینده این فلز با نرخ ۷هزار و ۱۴۰ و ۷هزار و ۱۴۰دلار و ۵۰سنت انجام شد.
آلومینیوم نیز با رشد 38دلاری با نرخ 2هزار و 441دلار و 50سنت خریداری شده و با قیمت هر تن 2هزار و 442دلار به صورت نقدی به فروش رسید.
خرید و فروش سه ماهه آلومینیوم با استقبال فعالان بازار روبه‌رو شد و با قیمت‌های بالاتر نسبت به نقدی خرید و فروش شد به طوری که نرخ خرید ۳ماهه آلومینیوم ۲هزار و ۴۹۱دلار و فروش سه ماهه آن هم با قیمت‌های ۲هزار و ۴۹۱دلار و ۵۰سنت صورت گرفت.
روی نیز در مبادلات هشتم ژانویه از رشد 58دلاری برخوردار شد نرخ خرید نقدی این فلز 2هزار و 533دلار و 50سنت و فروش نقدی آن هم با نرخ 2هزار و 534دلار انجام شد.
این فلز همچنین با نرخ ۲هزار و ۵۴۰دلار و ۲هزار و ۵۴۰دلار و ۵۰سنت به صورت ۳ماهه خرید و فروش شد.
قلع و نیکل نیز رشد 200 و 950دلاری را تجربه کردند. نرخ خرید نقدی این فلز 16هزار و 350دلار و فروش آن هم با نرخ 16هزار و 400دلار انجام شد. خرید و فروش سه ماهه قلع هم با نرخ 16هزار و 425 و 16هزار و 450دلار صورت گرفت.
نیکل هم با نرخ ۲۸هزار و ۸۵۰دلار به صورت نقدی خریداری شده و با قیمت هر تن ۲۸هزار و ۸۵۵دلار به فروش رسید.
خرید و فروش سه ماهه نیکل نیز با نرخ 29هزار و 130 و 29هزار و 135دلار انجام شد.
موجودی انواع فلز در انبارهای بورس فلزات لندن در تاریخ هشتم ژانویه معادل ۴۵هزار و ۷۲۰تن آلیاژ آلومینیوم، ۹۳۵هزار و ۱۵۰تن آلومینیوم، ۲۰۰هزار و ۹۷۵تن مس، ۴۹هزار و ۲۰۰تن سرب، ۴۸هزار و ۱۵۶تن نیکل، ۱۲هزار و ۶۰تن قلع و ۹۴هزار و ۸۲۵تن روی بود که از این مقدار ۴۳هزار و ۷۴۰تن آلیاژ آلومینیوم، ۹۰۵هزار و ۴۰۰تن آلومینیوم، ۱۸۵هزار و ۲۰۰تن مس، ۴۶هزار و ۳۵۰تن سرب، ۴۶هزار و ۷۰۴تن نیکل، ۱۱هزار و ۷۴۰تن قلع و ۹۱هزار و ۱۲۵تن روی مورد مبادله قرار گرفت.


ترین‌های بورس ترین‌های فرابورس اخبار مجامع
صنایع بورسی شرکت‌های بورسی بازار نفت
بازار طلا بازار فلزات بازار پتروشیمی‌ها
بورس کالا شاخص‌های بورس تحلیل بورس