گروه بورس کالا- دیروز به‌‌رغم انتظار بازار مبنی بر روند رو‌به رشد قیمت‌ها، اما شاهد کاهش قیمت آهن بودیم.

به گزارش خبرنگار دنیای‌اقتصاد، دیروز بخش‌خصوصی و دولتی قیمت میلگرد خود را با کاهش ۵۰ریالی در هر کیلو در بازار غیررسمی عرضه کردند.براساس این گزارش، طی مدت یادشده میلگرد ۱۰ آجدار شاخه اردبیل با افت ۵۰ریالی در هر کیلو به نرخ ۷هزار و ۷۵۰ریال به فروش رسید. در این مدت، فولاد آذربایجان نیز میلگرد نمره ۱۴ تا ۲۵آجدار را با کاهش ۵۰ریالی در هر کیلو به مبلغ ۷هزار و ۳۵۰هزار و ۴۰۰ریال عرضه کرد. دیروز همچنین فولاد کرمانشاه، الیگودرز، پارس و کاوه نیز تولیدات خود را بدون تغییر قیمت در بازار غیررسمی مورد مبادله قرار دادند. این گزارش می‌افزاید: در این مدت سبد تیرآهن ریز بدون نوسان قیمت در بازار عرضه شد. طی مدت یادشده، هر شاخه تیرآهن ۲۰ با افت قیمت ۱۰هزار ریالی به مبلغ ۲میلیون و ۵۰۰هزار ریال در بازار غیررسمی عرضه شد. دیروز به رغم رشد ۱۰هزار ریالی قیمت تیرآهن شاخه ۲۲، اما هر شاخه تیرآهن ۲۴ و ۲۷با کاهش ۲۰هزار ریالی قیمت به مبلغ ۳میلیون و ۱۴۰هزار ریال و ۴میلیون و ۵۶۰هزار ریال در بازار به فروش رسیدند.

ترین‌های بورس ترین‌های فرابورس اخبار مجامع
صنایع بورسی شرکت‌های بورسی بازار نفت
بازار طلا بازار فلزات بازار پتروشیمی‌ها
بورس کالا شاخص‌های بورس تحلیل بورس