گروه بورس کالا- در مبادلات روز بیست و یکم دسامبر، مس و روی با جهش قیمت همراه بودند، به طوری که مس با 243دلار افزایش به قیمت 6هزار و 688دلار در هر تن رسید. روی نیز که کاهش قیمت آن در یک هفته اخیر در محور توجه بازار قرار گرفته بود یکباره 88دلار افزایش قیمت یافت و هر تن آن 2هزار و 339دلار دادوستد شد. مولیبدن نوسانی نداشت و با قیمت قبلی 71هزار و 743دلاری دادوستد شد.