گروه بورس کالا- در جریان مبادلات روز گذشته، میلگرد تقریبا با ثبات قیمت همراه بود، اما برخی از اقلام آن با کاهش قیمت همراه شد.

برای مثال میلگرد ۸ آجدار کلاف اهواز کیلویی ۷هزار و ۸۰۰ریال، میلگرد ۱۲ آجدار کرمان کیلویی ۷هزار و ۲۰۰ریال و میلگرد ۱۸اA۳- آذربایجان (میانه) نیز کیلویی ۷هزار و ۲۵۰ریال دادوستد شدند که همگی با ۵۰ریال کاهش قیمت همراه بودند. اما میلگرد ۲۲-A۳ آذربایجان با ۵۰ریال افزایش قیمت کیلویی ۷هزار و ۲۵۰ریال دادوستد شد. میلگرد ۲۵-A۳ نیز کیلویی ۷هزار و ۱۵۰ریال دادوستد شد که در مقایسه با روز چهارشنبه که کیلویی ۷هزار و ۲۰۰ریال مبادله شده بود با کاهش قیمت همراه بود.
میلگرد 18-A2 فولاد پارس نیز با 100ریال کاهش قیمت کیلویی 7هزار و 150ریال دادوستد شد.
بازار تیرآهن دیروز با نوسان قیمت همراه بود، به طوری که برخی از اقلام آن با افزایش و برخی با کاهش قیمت مواجه شدند. براین اساس، هر کیلو تیرآهن شاخه ۲۷، ۲۴، ۱۶ و ۲۵ ذوب‌آهن اصفهان، با کاهش قیمت همراه بود. اما هر کیلو تیرآهن شاخه ۱۸ و ۲۲ افزایش قیمت را در این روز تجربه کردند و به ترتیب یک‌میلیون و ۷۹۰هزار ریال و ۲میلیون و ۶۴۰هزار ریال دادوستد شدند.

ترین‌های بورس ترین‌های فرابورس اخبار مجامع
صنایع بورسی شرکت‌های بورسی بازار نفت
بازار طلا بازار فلزات بازار پتروشیمی‌ها
بورس کالا شاخص‌های بورس تحلیل بورس