گروه بورس کالا- دیروز در رینگ کشاورزی شرکت بورس کالای ایران، جمعا ۵۰۵تن انواع ذرت و کنجاله دانه‌های روغنی به ارزش یک‌میلیارد و ۶۳۷میلیون و ۹۵۰هزار ریال دادوستد شد. به گزارش اداره اطلاع‌رسانی و روابط عمومی شرکت بورس کالای ایران، تالار این بورس در روز گذشته شاهد جمعا یک‌هزار و ۱۹۵تن عرضه و در مقابل ۶۵۵تن تقاضا برای محصولات کشاورزی بود.روز گذشته در رینگ کشاورزی در گروه ذرت، ۲۸۵تن ذرت دانه‌ای به صورت نقدی و سلف در ۶ رینگ معاملاتی به ارزش ۷۴۲میلیون و ۳۵۰هزار ریال دادوستد شد که از نظر حجم و ارزش ۵۶ و ۴۵درصد از کل بازار را به خود اختصاص داد.همچنین دیروز در گروه کنجاله، ۲۲۰تن کنجاله سویا و کلزا به ارزش ۸۹۵میلیون و ۶۰۰هزار ریال به صورت نقدی و سلف در ۲ رینگ معاملاتی معامله شد که از نظر وزن ۴۴ و ۵۵درصد از کل بازار را به خود اختصاص داد.براساس این گزارش در گروه شکر ۲۵۰تن شکر سفید و در گروه جو نیز ۱۰۰تن جو دامی عرضه شد که تقاضایی برای آنها وجود نداشت.