مرکز خدمات فولاد ایران- طبق آمار موسسه فولاد جهان، در ماه اکتبر تولید فولاد خام در جهان بالغ بر ۱۰۰‌میلیون تن شد که نسبت به ماه مشابه سال گذشته ۴/۱۲‌درصد کاهش داشت.

با این وجود، تولید فولاد خام در جهان در ۱۰ ماه اول سال حدود ۱۳۶۲/۱میلیارد تن بود که حدود ۹/۲درصد نسبت به سال گذشته افزایش نشان می‌دهد. تولید فولاد چین در ماه اکتبر ۹/۳۵میلیون تن بود که در مقایسه با دوره مشابه سال قبل ۱۷‌درصد و در مقایسه با ماه قبل ۴/۹‌درصد کاهش داشته است. بیشتر کشورهای جهان تولید خود را در ماه اکتبر کاهش دادند. با این وجود، تولید فولاد هند و کره در آسیا و فرانسه در اروپا نسبت به دوره مشابه سال قبل افزایش داشته است.