ایران سینا - در ماه اکتبر برزیل ۷۳۸/۲۶‌میلیون تن سنگ آهن صادر کرد که ۶۳۱/۱‌میلیون تن یا ۵/۶‌درصد بیشتر از مدت مشابه سال قبل است. چین، بزرگترین مقصد صادرات، حدود ۲۱۴/۸‌میلیون تن سنگ آهن از برزیل وارد کرد. صادرات سنگ آهن برزیل به ژاپن با ۴/۸۵‌درصد رشد سالانه بالغ بر ۹۹۵/۳‌میلیون تن شد. برزیل همچنین ۹۸۸/۱‌میلیون تن سنگ‌آهن به آلمان صادر کرد که ۱/۲۶‌درصد بیشتر از مدت مشابه سال قبل است.