ایران سینا - در نه ماه نخست سال ۲۰۰۸ بازار روی جهان ۵۴۰۰۰ تن کسری داشت. تولید معدنی روی با ۴/۹‌درصد افزایش نسبت به مدت مشابه سال قبل به ۸۸/۸‌میلیون تن رسید. تولید روی پالایش شده نیز با ۳۶۴۰۰۰ تن افزایش بالغ بر ۷۳/۸‌میلیون تن شد که علت عمده آن تولید چین می‌باشد. از طرف دیگر تولید ۲۷ عضو اتحادیه اروپا ۳/۰‌درصد کاهش یافت. تولید کشور‌های عضو نفتا نیز اندکی کاهش نشان داد. طی مدت مذکور تقاضای جهان ۴۹۱۰۰۰ تن بیشتر از مدت مشابه سال ۲۰۰۷ بود و بیشترین افزایش در کشور چین مشاهده شد.

ترین‌های بورس ترین‌های فرابورس اخبار مجامع
صنایع بورسی شرکت‌های بورسی بازار نفت
بازار طلا بازار فلزات بازار پتروشیمی‌ها
بورس کالا شاخص‌های بورس تحلیل بورس