مرکز خدمات فولاد- قیمت آرماتور ترکیه، حمایت بازار امارات را از دست داده است. طی یک هفته قیمت صادرات آرماتور ۶۰-۴۰ دلار/تن (بجز برای امارات) و قیمت بیلت ۱۸۰-۱۶۰ دلار/تن کاهش یافته است. قیمت فعلی صادرات آرماتور به‌طور متوسط ۱۴۳۰-۱۱۷۰ دلار/تن فوب می‌باشد. آرماتور ترکیه همانند هفته قبل به امارات ۱۴۳۰-۱۳۹۰ دلار/تن فوب پیشنهاد می‌شود (قیمت‌ها بر مبنای وزن واقعی است). قیمت آرماتور ترکیه برای کشورهای دیگر ۱۲۶۰-۱۱۷۰ دلار/تن فوب است. در عربستان قیمت آرماتور ترکیه ۱۱۷۵-۱۱۷۰ دلار/تن فوب (۱۲۰۰ دلار/تن سی انداف جده بر مبنای وزن تئوری) است. عرضه محدود سیم مفتول به تولیدکنندگان اجازه می‌دهد که قیمت این محصول را نسبتا بالا نگه دارند. طی یک هفته قیمت صادرات سیم مفتول توری با ۱۰ دلار/تن افزایش به ۱۳۱۰-۱۳۰۰ دلار/تن فوب رسید. قیمت صادرات بیلت چهار گوش ترکیه نیز از ۱۲۰۰-۱۱۸۰ دلار/تن فوب به ۱۰۴۰-۱۰۰۰ دلار/تن فوب کاهش یافته است، البته اینها قیمت اسمی‌می‌باشد. منابع آگاه عقیده دارند در اواسط پاییز قیمت صادرات افزایش یابد و تا پایان سال ۲۰۰۸ قیمت‌ها تثبیت می‌شود.

ترین‌های بورس ترین‌های فرابورس اخبار مجامع
صنایع بورسی شرکت‌های بورسی بازار نفت
بازار طلا بازار فلزات بازار پتروشیمی‌ها
بورس کالا شاخص‌های بورس تحلیل بورس