مرکز خدمات فولاد ایران- قیمت ورق سرد چین هنوز رو به افزایش است ولی قیمت‌های صادرات ثابت مانده است. در بازار شانگهای، آنشان استیل قیمت ورق سرد یک میلی متر خود را ۷۴۵۰ تا ۷۴۸۰ یوآن - حدود ۵/۱۰۷۹ تا ۱۰۸۴ دلار- هر تن قیمت داده است. در حالی که مانشان استیل قیمت ورق سرد یک میلی متر خود را ۷۳۳۰ یوآن - حدود ۱۰۶۲ دلار- هر تن اعلام کرده که هر کدام به ترتیب ۱۰۰ و ۸۰ یوآن - ۵/۱۴ و ۵/۱۱ دلار- هر تن افزایش قیمت داشته است. پیش‌بینی می‌شود قیمت شانگهای برای ورق یک میلی‌متری آنشان استیل به ۷۴۰۰ تا ۷۵۰۰ یوآن -۱۰۷۲ تا ۱۰۸۶ دلار- هر تن رسیده و قیمت ورق مانشان استیل اگر بتواند از مرز ۷۵۰۰ یوآن -۱۰۷۲ دلار- هر تن بگذرد به ۷۸۰۰ یوآن -۱۱۳۰ دلار- هر تن خواهد رسید. در غیر این صورت احتمال کاهش قیمت وجود دارد. پیشنهاد قیمت صادراتی برای ورق سرد ۱۱۲۰- ۱۱۳۰ دلار هر تن فوب است ولی برخی فروشندگان قیمت بالاتری را پیشنهاد می‌دهند. عرضه همچنان کم بوده و بیشتر تولیدکنندگان فولاد تنها ۱۰ تا ۲۰‌هزار تن برای صادرات کنار گذاشته‌اند. در حال حاضر تنها تعداد معدودی از تولیدکنندگان فولاد ورق سرد صادر می‌کنند.

ترین‌های بورس ترین‌های فرابورس اخبار مجامع
صنایع بورسی شرکت‌های بورسی بازار نفت
بازار طلا بازار فلزات بازار پتروشیمی‌ها
بورس کالا شاخص‌های بورس تحلیل بورس