گروه بورس کالا- در معاملات 16ژوئن 2008، نرخ انواع فلز در بورس‌فلزات لندن با نوسان همراه بود که دامنه این تغییرات از 15 تا 950دلار بود.

بنابراین گزارش در این روز نرخ آلیاژ آلومینیوم، آلومینیوم، نیکل و روی با کاهش همراه شد در حالی که نرخ آلومینیوم، مس و قلع رشد یافت.
بر این اساس هر تن آلیاژ آلومینیوم با 29دلار کاهش با نرخ 2هزار و 591دلار معامله شد. نرخ خرید نقدی این کالا 2هزار و 590دلار بود. سرب 61دلار و 50سنت کاهش را تجربه کرد و هر تن با نرخ یک‌هزار و 738دلار دادوستد شد. نیکل هم 23هزار و 600تن معامله شد که بدین ترتیب هر تن 950دلار رشد کرد. خرید نقدی این فلز 23هزار و 500دلار معامله شد. روی هم با 38دلار و 50سنت کاهش یک‌هزار و 850دلار و 50سنت دادوستد شد. نرخ خرید نقدی این کالا یک‌هزار و 811دلار بود.
در این روز بیشترین رشد قیمت مربوط به قلع بود که ۴۷۵دلار رشد کرد. بر این اساس هر تن از آن ۲۱هزار و ۸۵۰دلار معامله شد. خرید نقدی این کالا ۲۱ و ۸۰۰دلار بود. مس هم ۲۳۰دلار رشد کرد. درنتیجه هر تن از آن ۸هزار و ۲۵۵دلار معامله شد. نرخ خرید نقدی ۸هزار و ۲۵۰دلار شد.
آلومینیوم 15دلار رشد کرد، در نتیجه هر تن با نرخ 2هزار و 910دلار و 50سنت دادوستد شد. خرید نقدی این کالا 2هزار و 910دلار بود.
موجودی فلز در بورس‌فلزات لندن در این روز ۳۸هزار و ۶۲۰تن آلیاژ آلومینیوم، یک‌میلیون و ۶۸هزار و ۶۵۰تن آلومینیوم، ۱۲۲هزار و ۵۰تن مس، ۸۳هزار و ۳۲۵تن سرب، ۴۶هزار و ۹۵۶تن نیکل، ۷هزار و ۱۵۰تن قلع و ۱۴۳هزار و ۹۷۵تن روی بود که از این مقدار ۳۸هزار و ۴۶۰تن آلیاژ آلومینیوم، یک‌میلیون و ۲۲هزار و ۴۰۰تن آلومینیوم، ۱۱۳هزار تن مس، ۷۹هزار و ۷۰۰تن سرب، ۴۶هزار و ۱۷۶تن نیکل، ۶هزار و ۶۸۰تن قلع و ۱۳۸هزار و ۶۰۰تن روی مورد مبادله قرار گرفت.
افزایش 10 دلاری نرخ بیلت در بورس لندن
نرخ بیلت در بورس فلزات لندن در معاملات ۱۶ ژوئن با نوسان همراه بود به طوری که نرخ محموله‌های تحویلی مدیترانه با کاهش و محموله‌های خاور دور با افزایش قیمت همراه شد.
بر این اساس هر تن خرید نقدی بیلت در مدیترانه یک هزار و 190 دلار به ثبت رسید. فروش 3 ماهه آن یک هزار و 200 تن بود که نسبت به هفته گذشته ثابت بود. خرید 15 ماهه این کالا نیز 5 دلار کاهش داشت و بدین ترتیب 1195 دلار به ثبت رسید. محموله‌های خاور دور 10 دلار افزایش داشت. بنابراین هر تن فروش 3 ماهه آن با نرخ 1100 دلار معامله شد. نرخ فروش 15 ماهه این کالا هم با همین مقدار افزایش 1100 دلار دادوستد شد.

ترین‌های بورس ترین‌های فرابورس اخبار مجامع
صنایع بورسی شرکت‌های بورسی بازار نفت
بازار طلا بازار فلزات بازار پتروشیمی‌ها
بورس کالا شاخص‌های بورس تحلیل بورس