ایران سینا - براساس برآوردهای یکی از نهادهای چین، پیش‌بینی شده است در سال ۲۰۰۸ نرخ رشد واردات سنگ آهن چین کاهش خواهد یافت، البته مقدار واردات همچنان افزایش دارد، اما با نرخ رشد کمتر. در این گزارش تخمین زده شده تولید فولاد خام چین در سال جاری به ۵۴۰‌میلیون تن خواهد رسید که ۸۹/۱۰‌درصد بیشتر از سال قبل است و تولید شمش چدن با ۸/۱۰‌درصد افزایش به ۵۲۰‌میلیون تن خواهد رسید. در سال ۲۰۰۸ مصرف سنگ آهن این کشور ۸۰‌میلیون تن بیشتر از سال ۲۰۰۷ خواهد بود. برآورد شده است که تولید سنگ آهن چین در سال ۲۰۰۸ به حدود ۹۰۲‌میلیون تن خواهد رسید که ۱۰۰‌میلیون تن بیشتر از سال ۲۰۰۷ است. در سال ۲۰۰۸‌، ۴۷ تا ۴۸‌میلیون تن وابستگی به واردات سنگ آهن وجود خواهد داشت. پیش‌بینی می‌شود با کاهش رشد تولید فولاد خام، وابستگی چین به تولید سنگ آهن کمتر شود.

ترین‌های بورس ترین‌های فرابورس اخبار مجامع
صنایع بورسی شرکت‌های بورسی بازار نفت
بازار طلا بازار فلزات بازار پتروشیمی‌ها
بورس کالا شاخص‌های بورس تحلیل بورس