ایران سینا - در سال مالی ۲۰۰۷ که به مارس ۲۰۰۸ ختم شد صادرات فولاد کربنی ژاپن نسبت به سال مالی ۲۰۰۶ با ۸/۶‌درصد افزایش بالغ بر ۳۷۲/۲۶‌میلیون تن شد. صادرات فولاد ویژه نیز با ۸/۵‌درصد افزایش به رکورد ۹۳۶/۵‌میلیون تن رسید که از رکورد ۵۷/۶‌میلیون تن سال مالی ۲۰۰۶ بیشتر است. صادرات محصولات نیمه نهایی با ۸/۹‌درصد افزایش بالغ بر ۰۲۷/۵‌میلیون تن شد. صادرات فولاد پروسس شده نیز با ۵/۱۱‌درصد افزایش به ۰۰۰ ۷۱۵ تن رسید

ترین‌های بورس ترین‌های فرابورس اخبار مجامع
صنایع بورسی شرکت‌های بورسی بازار نفت
بازار طلا بازار فلزات بازار پتروشیمی‌ها
بورس کالا شاخص‌های بورس تحلیل بورس