منیژه حیاتی

دیروز با توجه به کاهش نرخ محصولات فولادی در بازار غیررسمی و آنچه فعالان آن را اشباع بازار می‌نامند، معاملات رینگ فلزی بورس کالا با گرایش خریداران به خرید محصولات فولاد آذربایجان که نسبت به دیگر فولادسازان، میلگرد خود را با نرخ‌های ارزان‌تری فروخت، مواجه شد. بر اساس این گزارش، پس از آنکه دیروز رینگ فلزی در گروه فولاد آغاز به کار کرد، کارگزار عرضه‌کننده فولاد آذربایجان درخواست کرد که بعد از عرضه دیگر فولادسازان کالای خود را عرضه کند. در نتیجه در ابتدا فولاد کرمان ۱۰۰۰ تن میلگرد ۱۴-A۲ با نرخ ۱۰هزار و ۳۵۰ ریال عرضه کرد که برای آن خریداری وجود نداشت.

گروه ملی هم میلگرد ۳۰، ۲۵-A۳ را عرضه کرد که کل حجم عرضه خود را ۳هزار و ۶۰۰ تن با نرخ ۱۰هزار و ۱۵۰ ریال عرضه کرد. این کالا فقط ۳هزار و ۶۰۰ تن تقاضا داشت که نهایتا همین مقدار کالا با نرخ پیشنهادی میلگرد معامله شد.

میلگرد ۲۰ و ۱۶-۲ A مجتمع فولاد امیرکبیر خزر هم ۱۰۰۰ تن با نرخ ۱۰هزار و ۱۰۰ ریال عرضه شد. با توجه به اینکه خریداران ۲۰۰ تن درخواست دادند عرضه‌کننده نرخ پیشنهادی خود را کاهش داد و با فروش کالای خود با نرخ ۹هزار و ۹۰۰ ریال موافقت کرد؛ اما در نهایت به دلیل عدم افزایش نرخ از سوی خریداران، معامله‌ای بر روی آن صورت نگرفت.

در نهایت در پایان معاملات فولادی‌ها، فولاد آذربایجان سبد میلگرد ۲۵ - ۱۴-۳‌ A را ۱۵هزار تن با نرخ ۹هزار و ۷۵۰ریال به صورت سلف عرضه کرد که این نرخ۴۱ تومان در مقایسه با آخرین نرخ نقدی و ۱۵ تومان در مقایسه با آخرین نرخ سلف کاهش داشته است.

با توجه به اینکه فولاد آذربایجان نرخ خود را کاهش داده بود و احتمال آن می‌رفت که حجم عرضه افزایش پیدا کند، خریداران ۳۲هزار و ۷۲۰تن تقاضا برای این کالا ثبت کردند. اما به‌رغم بالا بودن حجم تقاضا برای این کالا، خریداران نرخ ۹هزار و ۵۰۰ریال را پیشنهاد دادند و تنها بخش کمی از بازار نرخ ۹هزار و ۷۵۰ریال را قبول کردند؛ اما در زمان زرد که خریداران فرصت دارند آخرین نرخ پیشنهادی خود را ثبت کنند، به تعداد خریدارانی که نرخ ۹هزار و ۷۵۰ریال را پذیرفته بودند، افزوده شد. در نتیجه با رشد حجم عرضه از سوی شرکت عرضه‌کننده به ۱۶هزار و ۲۰۰تن، همین مقدار کالا با توجه به اولویت ثبت قیمت در سیستم به خریداران ارائه شد.

دیروز در رینگ فلزی دو عرضه‌کننده فلز روی در بازار کالای خود را عرضه کردند.

براساس این گزارش سازند روی زنجان ۲۰تن شمش روی ۹۹/۹۹ با نرخ ۲۳هزار و ۷۰۰ریال عرضه کرد که به گفته ناظر تالار این نرخ در مقایسه با بازار غیررسمی ۱۰۰ریال بالاتر بود.

آخرین نرخ بازار غیررسمی برای این کالا ۲هزار و ۳۵۰ تا ۲هزار و ۳۶۰تومان بوده است.

براین اساس به دلیل عدم‌ثبت تقاضا برای آن معامله‌ای بر روی این کالای سازند روی زنجان صورت نگرفت.

شرکت پارس اکسیر هم شمش روی ۹۵/۹۹ را عرضه کرد که در نهایت ۴۰ تن از این کالا با نرخ ۲۳ هزار و ۵۰۰ ریال معامله شد.

ترین‌های بورس ترین‌های فرابورس اخبار مجامع
صنایع بورسی شرکت‌های بورسی بازار نفت
بازار طلا بازار فلزات بازار پتروشیمی‌ها
بورس کالا شاخص‌های بورس تحلیل بورس