گروه بورس کالا - دیروز قیمت میلگرد در بازار غیر رسمی نسبت به روز ماقبل از آن از ثبات قیمت برخوردار بود.

به گزارش خبرنگار دنیای‌اقتصاد، طی مبادلات روز گذشته میلگرد تولیدی بخش‌خصوصی و دولتی بدون نوسان قیمت در بازار غیر رسمی عرضه شدند.
بر اساس این گزارش، در مدت یاد شده میلگرد 8 آجدار کلاف اهواز به قیمت 11 هزار و 300 ریال داد و ستد شد. در این مدت، میلگرد سایز 12 تا 25 آجدار فولاد آذربایجان نیز به قیمت 10 هزار و 150 ریال در بازار تهران مورد مبادله قرار گرفت. دیروز تیرآهن با نوسان قیمت در بازار غیر رسمی روبه‌رو بود؛ به گونه‌ای که هر شاخه تیرآهن 14 با افت 5 هزار ریالی و هر شاخه تیرآهن 16 و 18 با افزایش 5 هزار ریالی عرضه شدند. طی مدت یاد شده، هر شاخه تیرآهن 20 نیز با افزایش 5 هزار ریالی در بازار تهران به فروش رسید. در این مدت، هر شاخه تیرآهن 22 با افزایش 10 هزار ریالی و هر شاخه تیرآهن 27 با کاهش 10 هزار ریالی در بازار غیر رسمی مورد مبادله قرار گرفتند.