بررسی مطالعات مربوط به واحدهای فرآوری سیار یکی از موارد مهم در توسعه معادن کوچک مقیاس است که بررسی‌های علمی آن از طریق تفاهم‌نامه‌ای که با دانشگاه بین‌المللی امام خمینی امضا شده صورت خواهد پذیرفت. همچنین با توجه به اینکه یکی از محورهای اصلی و مطرحِ برنامه‌های طرح، موضوع آموزش‌های تخصصی برای مباحث بازار و آینده پژوهی است، برنامه‌های مربوط به نیازسنجی‌های آموزشی و محورهای کاری در تفاهم‌نامه‌ای با مرکز آموزش بازرگانی وزارت صمت طرح‌ریزی و منعقد و پیش‌بینی شده و نهایتا موارد تحلیلی بازار مواد معدنی و توسعه آینده بخش معدن و نیازهای اصلی آتی به منظور جهت‌دهی به بحث اکتشاف و سرمایه‌گذاری با تعیین اولویت‌های سرمایه‌گذاری برای آینده در قالب محورهایی است که در چارچوب یک تفاهم‌نامه با دانشکده معدن داشگاه تهران لحاظ شده است. بر‌اساس این گزارش، موارد آسیب شناسی و پژوهش صنعت سنگ ساختمانی که در حال حاضر یکی از عناوین با بیشترین سهم از معادن غیر‌فعال در کشور است که از طریق تفاهم‌نامه‌ای با یونیدرو (موسسه مشترک دانشگاه تهران و سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران) در حال نهایی شدن است و به زودی امضا خواهد شد.

 

ترین‌های بورس ترین‌های فرابورس اخبار مجامع
صنایع بورسی شرکت‌های بورسی بازار نفت
بازار طلا بازار فلزات بازار پتروشیمی‌ها
بورس کالا شاخص‌های بورس تحلیل بورس