نفر ادامه داد: خوشبختانه بخش خصوصی عهده دار اصلی صادرات و مباحث تخصصی این صنعت هستند و این امر کمک زیادی به پیشرفت و استفاده حداکثری از این ظرفیت‌ها کرده است و با حمایت‌های دولت و مجلس و نقش‌آفرینی بخش‌خصوصی روند صادرات محصولات پتروشیمی تداوم خواهد یافت.وی تصریح کرد: کشور دارای توانمندی‌های بسیاری است که با سیاست‌های دورشدن اقتصاد از صنعت تک محصولی توانسته تا حدی کنترل فراز و نشیب‌های صنایع صادراتی مختلف را در دست بگیرد. دبیر کل کنفدراسیون صادرات ایران افزود: هرچند که بیشترین صادرات جامعه ما به محصولات پتروشیمی معطوف می‌شود اما با این حال کشور دارای ویژگی‌های منحصر به‌ فردی است. از‌این‌رو اکنون باید از تمام پتانسیل محصولات دارای قابلیت صادرات، استفاده شود.

نفر مطرح کرد: دولت با فراهم‌آوری کانال مطمئنی برای دریافت وجوه و حفظ دریچه‌های فروش محصولات پتروشیمی، شرایط مساعدی را برای تداوم معاملات به وجود می‌آورد و این امر روند صادرات را شتاب خواهد بخشید.وی افزود: کشور در تمام سال‌ها ضمن استمرار تجارت به گسترش بازار‌های هدف نیز پرداخته، از‌این‌رو کشورهایی نظیرچین و هند خواهان خرید محصولات مختلف پتروشیمی ایران هستند وباید به این نکته اشاره کرد که کشور‌های زیادی با اصرار و پیگیری‌های دیپلماسی سعی در اخذ معافیت خرید نفت و محصولات پتروشیمی دارند؛ در واقع این مذاکره‌ها حاکی از اهمیت حضور در بازار و اقتصاد جهان است.دبیر کل کنفدراسیون صادرات ایران تصریح کرد: گرچه کشور توان ایستادگی در برابر تحریم‌ها را دارد اما این موضوع به سهم خود در سازوکار‌های رایج گذشته اثرگذار است. بر‌این‌اساس سیاست‌های جدید کشور باید متمرکز بر حفظ بازار، تقویت دیپلماسی و آینده‌نگری باشد. نفر تشریح کرد آینده‌نگری و برنامه‌ریزی‌های مدون درخصوص آینده بازارهای صادراتی بسیار حائز اهمیت است.

ترین‌های بورس ترین‌های فرابورس اخبار مجامع
صنایع بورسی شرکت‌های بورسی بازار نفت
بازار طلا بازار فلزات بازار پتروشیمی‌ها
بورس کالا شاخص‌های بورس تحلیل بورس