کاهش قیمت مقاطع صادراتی ترکیه

هفته گذشته قیمت مقاطع صادراتی ترکیه به دلیل افت تقاضا نزولی بود. متوسط قیمت میلگرد صادراتی ۵۱۰ تا ۵۱۵ دلار هر تن فوب ثبت شد که ۵ تا ۱۰ دلار افت داشت. خریداران منتظر قیمت‌های پایین تر هستند و امیدوارند قیمت را تا ۵۰۵ دلار کاهش دهند. تقاضای مفتول ترکیه نیز کم است و قیمت آن از ۵۶۰ تا ۵۷۰ دلار به ۵۴۰ تا ۵۷۰ دلار هر تن فوب رسیده است.این در حالی است که میلگرد در بازار داخلی ترکیه ۶۰۳ تا ۶۲۴ دلار هر تن درب کارخانه است که اخیرا کمی افت داشته است.

 

 

ترین‌های بورس ترین‌های فرابورس اخبار مجامع
صنایع بورسی شرکت‌های بورسی بازار نفت
بازار طلا بازار فلزات بازار پتروشیمی‌ها
بورس کالا شاخص‌های بورس تحلیل بورس