قراضه در دو مسیر

در بازار داخلی آمریکا قیمت قراضه خرد‌شده کمتر از ۲۰ دلار افت داشته و ۳۳۲ دلار در هر لانگ تن ثبت شد.در بازار واردات ترکیه قیمت قراضه آخر هفته گذشته کمی بهبود داشت که به دلیل افزایش خرید‌ها بود. متوسط قیمت قراضه سنگین کلاس ۱ و ۲ خلوص ۲۰-۸۰ حدود ۸ دلار بالا رفته و ۳۱۵ دلار در هر تن سی‌اف‌آر ثبت شد. انتظار می‌رود با توجه به نیاز ترکیه برای خرید قراضه قیمت‌ها بالاتر برود ولی خریداران نیز ترجیح می‌دهند تا ثبات بیشتر بازار عجله نکنند.قیمت قراضه وارداتی کانتینری در جنوب شرق آسیا در ثبات بود و ۳۲۰ دلار در هر تن سی‌اف‌آر ثبت شد.قراضه سنگین کلاس ۲ صادراتی ژاپن به دلیل رشد سریع بازار داخلی آن بالا رفته و به ۳۲۵ تا ۳۳۴ دلار در هر تن فوب رسید و کره‌ای‌ها همچنان از ژاپن خریدی نداشتند.

بهبود تقاضا برای بیلت

هفته گذشته با توجه به اینکه عرضه‌کننده‌های بیلت سی‌آی‌اس تخفیف‌های خوبی دادند خرید‌ها بهبود داشت ولی جو بازار همچنان منفی بود که به دلیل وضعیت بازار قراضه و میلگرد ترکیه است. بیلت صادراتی سی‌آی‌اس از ۴۸۵ دلار هفته قبل به ۴۶۵ تا ۴۸۰ دلار در هر تن فوب رسید و معاملاتی در ۴۷۰ تا ۴۷۵ دلار در هر تن فوب شنیده شد. در مصر قیمت پیشنهادی تا ۵۰۰ دلار در هر تن سی‌اف‌آر بود ولی قیمت‌های درخواستی از ۴۹۰ دلار بالاتر نبود. در ترکیه هم بازار در سکوت بود و قیمت‌های درخواستی برای بیلت سی‌آی‌اس از ۴۷۰ تا ۴۷۵ دلار در هر تن سی‌اف‌آر بالاتر نبود.بیشتر خاور دور خریدار بیلت سی‌آی‌اس بود و معاملاتی در ۴۷۵ دلار در هر تن فوب در جنوب شرق آسیا صورت گرفت.بیلت صادراتی چین نیز ۵/ ۱ دلار رشد هفتگی داشته و ۵۳۸ دلار در هر تن فوب ثبت شد.

مقاطع و میل به بهبود قیمتی

در هفته‌ای که گذشت میلگرد صادراتی سی‌آی‌اس ۵۱۷ دلار در هر تن فوب ثبت شد که نسبت به هفته قبل حدود ۵/ ۳ دلار رشد داشت.در بازار داخلی اروپا میلگرد هفته گذشته ۵۶۰ یورو هر تن درب کارخانه ثبت شد که تغییر قیمت نداشت. در بازار آمریکا نیز میلگرد ۶۹۸ دلار در هر شورت تن درب کارخانه و در ثبات بود.

میلگرد صادراتی ترکیه ۵۱۳ دلار در هر تن فوب ثبت شد که تغییری نداشت. میلگرد صادراتی چین نیز هفته گذشته کمی افت داشته و در ۵۶۳ دلار در هر تن فوب ثبت شد. اواسط هفته قیمت به ۵۶۵ دلار رسیده بود. در بازار داخلی چین نیز میلگرد ۶۴۷ تا ۶۵۵ دلار در هر تن درب کارخانه و در ثبات بود.

ورق و افت جزئی در بازارهای صادراتی

در بازار داخلی ورق گرم چین قیمت ۴/ ۱ دلار در هر تن بالا رفته و ۶۳۵ تا ۶۴۸ دلار در هر تن درب کارخانه ثبت شد. ورق گرم صادراتی چین ۵۸۲ دلار بود که ۸ دلار در هر تن افت قیمت هفتگی داشت.در بازار سی‌آی‌اس ورق گرم صادراتی ۵۴۵ دلار در هر تن فوب ثبت شد که ۲۰ دلار در هر تن نسبت به هفته قبل کاهش داشت.در بازار داخلی آمریکا ورق گرم هفته گذشته ۸۸۱ دلار در هر شورت تن درب کارخانه ثبت شد که افت جزئی داشت. در اروپا نیز ورق گرم ۲ یورو بالا رفته و به ۵۷۱ یورو در هر تن درب کارخانه رسید.

ترین‌های بورس ترین‌های فرابورس اخبار مجامع
صنایع بورسی شرکت‌های بورسی بازار نفت
بازار طلا بازار فلزات بازار پتروشیمی‌ها
بورس کالا شاخص‌های بورس تحلیل بورس