مدیران مذکور از یکی از بزرگ‌ترین‌ سایت‌های شیرین‌‌سازی آب دنیا در کشور سنگاپور با ظرفیت ٣١٨ هزار مترمکعب در روز بازدید کردند.این مجموعه توسط شرکت Hyflux ساخته و بهره‌برداری می‌شود. در این جلسه مدیر‌عامل شرکت یادشده درخصوص سرعت بخشیدن به اجرای ماژول اول شیرین‌سازی به ظرفیت ٢٠٠ هزار مترمکعب در روز،  به مدت ٦ ماه و برای اجرای ماژول دوم با شرکت Hyflux برای همان ظرفیت و با تامین سرمایه و فاینانس ٥٠ درصدی شرکت خارجی اعلام آمادگی کرد.

 

ترین‌های بورس ترین‌های فرابورس اخبار مجامع
صنایع بورسی شرکت‌های بورسی بازار نفت
بازار طلا بازار فلزات بازار پتروشیمی‌ها
بورس کالا شاخص‌های بورس تحلیل بورس