شکرالله حاجی وند ادامه داد: هنوز بسیاری از محصول سال گذشته در انبارها مانده که دلیل آن نیز مربوط به مباحث بازار است؛ بنابراین برای اینکه بتوانیم حضورمان را در بازار کنترل کنیم، محصول را یک‌باره وارد بازار نکنیم و ارزان نفروشیم، بلکه آن را به موقع وارد بازار کنیم و با بهترین قیمت بفروشیم. سال گذشته قیمت مقداری کمتر از قیمتی بود که امسال صادرکنندگان می‌توانند محصول خود را به فروش برسانند.این مقام مسوول‌ اضافه کرد: بنابراین همچنان می‌توانیم جایگاه خود را در زمینه صادرات در سال ۹۷ حفظ کنیم.وی افزود: متاسفانه باغات ما امسال هم دچار گرمازدگی و هم دچار سرمازدگی شد که متاسفانه عمدتا هم در استان کرمان بود.حاجی وند اضافه کرد: تولید پسته سال ۹۶ کرمان که حدود ۱۲۰ هزارتن بود، امسال ۲۵ تا ۳۰ هزارتن پیش‌بینی شده است و ۷۵ درصد کاهش دارد.  وی ادامه داد: سال گذشته تولید پسته در کشور حدود ۲۸۰ هزارتن بوده که امسال این عدد حدود ۲۰۰ هزارتن پیش‌بینی می‌شود و هم سرمازدگی و هم گرمازدگی، بخش زیادی از محصول ما را دچار آسیب کرده است.حاجی وند افزود: امیدواریم همکاران ما در حوزه اداره بحران، بیمه، ادارات و ارگان‌های حمایتی و پشتیبانی کمک کنند تا بتوانیم بخشی از این خسارت‌ها را جبران کنیم.

 

 

ترین‌های بورس ترین‌های فرابورس اخبار مجامع
صنایع بورسی شرکت‌های بورسی بازار نفت
بازار طلا بازار فلزات بازار پتروشیمی‌ها
بورس کالا شاخص‌های بورس تحلیل بورس