نماینده مردم درگز با اشاره به عدم پرداخت به‌موقع مطالبات کشاورزان در سال گذشته اظهار کرد: متاسفانه سال گذشته مطالبات کشاورزان با تاخیر پرداخت شد و این قشر دچار آسیب‌های مالی شدند. در قانون برنامه ششم آمده که به ازای تاخیر دولت، با همان نرخ رایجی که بانک، دیرکرد اخذ می‌کند، باید به کشاورزان دیرکرد پرداخت شود.حاتمیان در ادامه گفت: کشاورزان باید یاد بگیرند که محصولی باکیفیت تحویل دهند گرچه در حال حاضر وزارت جهاد کشاورزی، در میان این قشر آموزش اعمال می‌کند اما متاسفانه آموزش‌ها از سوی برخی کشاورزان رعایت نمی‌شود.

 

ترین‌های بورس ترین‌های فرابورس اخبار مجامع
صنایع بورسی شرکت‌های بورسی بازار نفت
بازار طلا بازار فلزات بازار پتروشیمی‌ها
بورس کالا شاخص‌های بورس تحلیل بورس