براساس اعلام بورس کالای ایران و استاندارد تدوین شده برای این کالا در بورس، حداکثر خامه همراه با کلاله برای این محصول برابر ۵/ ۰ درصد و مواد خارجی همراه با گیاه نیز که شامل گردو غبار، ریگ و شن است حداکثر به میزان ۵/ ۰ درصد جرمی محصول است. همچنین محصول خریداری شده عاری از مواد خارجی مربوط به محیط بوده و مقدار گرده موجود در آن نیز برابر صفر است. زعفران تحویلی به هم چسبیدگی ناشی از رطوبت نداشته و عاری از قارچ، کپک، حشرات (کنه زنده یا مرده)، پر، مو، نخ و... که با چشم غیر مسلح قابل رویت است، می‌باشد. رطوبت در نظر گرفته شده برای محصول تحویلی ۸ درصد بوده و از نظر ظاهری نیز به‌صورت قلم متوسط، رنگ قرمز روشن و شکستگی در حد طبیعی است. از نظر رنگ‌های افزودنی نیز این زعفران همانند سایر زعفران‌های مورد معامله در بورس، خالص و بدون هیچ گونه رنگ افزودنی است. از نظر میزان رنگینگی هم این محصول، حداقل کروسین ۲۳۰ را دارا بوده که بر اساس استاندارد ملی است. حداقل پیکروکروسین محصول ۸۵ بوده و سافرانال آن براساس ماده خشک در بازه ۲۰ تا ۵۰ است. نکته مهم اینکه مشخصات فوق براساس استاندارد ملی (اقتباس از استاندارد ۱-۲۵۹) برای معاملات اعلام شده است و چنانچه خریدار قصد صادرات داشته باشد، باید استاندارد بین‌المللی ایزو ۳۶۳۲ را رعایت کند. روش نمونه برداری بر اساس استاندارد شماره ۳۶۵۹ و روش آزمون بر اساس استاندارد ملی شماره ۲-۲۵۹ بوده و لازم است ویژگی‌های میکروبیولوژی زعفران با استاندارد ملی شماره ۵۶۸۹ انطباق داشته باشد. مشخصات کیفی زعفران نگین به‌عنوان دارایی پایه زعفران به شرح جدول ذیل است:

15 (2)

 

ترین‌های بورس ترین‌های فرابورس اخبار مجامع
صنایع بورسی شرکت‌های بورسی بازار نفت
بازار طلا بازار فلزات بازار پتروشیمی‌ها
بورس کالا شاخص‌های بورس تحلیل بورس