این در حالی بود که حجم عرضه‌ها نیز از رشدی محدود برخوردار شد که نشان می‌دهد شرکت‌های پتروشیمی نیز حداقل در هفته گذشته از این روند عمومی تبعیت کرده و با رشد عرضه‌ها از بازار حمایت کرده‌اند. هفته گذشته بیش از ۶۷ هزار تن از انواع پلیمرها در بورس کالا مورد معامله قرار گرفت که در مقایسه با هفته پیش از رشدی ۴۴ درصدی برخوردار شد. این مطلب نشان می‌دهد که در صورت تداوم قیمت‌گذاری با دلار ۴۲۰۰ تومانی دوره‌ای بسیار جذاب در برابر بازار و صنعت پلیمرها با رویکرد و محوریت صنایع پایین دستی خودنمایی خواهد کرد که قطعا در آمارهای معاملات بورس کالا نیز مشاهده خواهد شد.

با توجه به این شرایط از هم‌اکنون می‌توان انتظار داشت که در روزها و هفته‌های آینده حجم معاملات در بورس کالا بالا باقی بماند که به آرامش و ثبات در این بازار و همچنین بازار داخلی منجر خواهد شد. از سوی دیگر در هفته گذشته حجم تقاضا نیز بیش از ۱۴۰ درصد در بازار پلیمرهای بورس کالا افزایش یافت و به بیش از ۲۷۸ هزار تن رسید. این شرایط کلی نوید روزهایی جذاب را برای صنایع پایین‌دستی و تکمیلی در صنعت پتروشیمی از هم‌اکنون ایجاد کرده و می‌تواند بهاری پررونق را به همراه داشته باشد.در بازار محصولات شیمیایی نیز شرایط مشابهی حکمفرما شد، ولی رشد حجم معاملات بیشتر از بازار پلیمرها بوده است. در هفته گذشته در رینگ ترکیبات شیمیایی بورس کالا شاهد بودیم که حجم معاملات به نسبت هفته قبل از آن ۵۳ درصد افزایش یافت ولی هنوز این بازار پتانسیل‌های رشد بیشتری دارد. این در حالی بود که حجم عرضه‌ها نزدیک به ۴۴ درصد رشد کرد و حجم تقاضا نیز ۵۴ درصد افزایش یافت. در صورت افزایش بیشتر حجم معاملات در بازار محصولات شیمیایی و حفظ سطوح جذاب و حتی رویایی در بازار پلیمرها به نظر می‌رسد چهره جدید و جذابی از بازار محصولات پتروشیمی را شاهد باشیم که خروجی آن تقویت حجم تولید در صنایع تکمیلی پتروشیمی و تقویت اشتغال‌زایی در این حوزه است.

ترین‌های بورس ترین‌های فرابورس اخبار مجامع
صنایع بورسی شرکت‌های بورسی بازار نفت
بازار طلا بازار فلزات بازار پتروشیمی‌ها
بورس کالا شاخص‌های بورس تحلیل بورس