وی در ادامه به تلاش شرکت در سال‌های اخیر برای انطباق خروجی واحدهای فرآیندی با استانداردهای ملی سازمان محیط‌ز‌‌یست کشور اشاره کرد و گفت: این شرکت با هدف کنترل و کاهش آلاینده‌های خروجی از واحد ریخته‌گری، اقدام به طراحی و ساخت دو سیستم غبارگیر و نصب آن در خروجی دودکش‌های واحد ذوب دو کارخانه روی زنجان و دندی با صرف هزینه بالغ بر ۵/ ۵ میلیارد ریال کرده است که با استناد به نتایج پایش‌های خوداظهاری انجام شده از سوی آزمایشگاه‌های معتمد سازمان محیط‌زیست، تمامی پارامترهای کیفی خروجی این دو سیستم راه‌اندازی شده کاملا به مقادیر کمتر از حد مجاز مربوطه تنزل یافته‌اند.  مدیرعامل کالسیمین و رئیس هیات مدیره شرکت ذوب و روی قشم همچنین افزود: حفظ و توسعه فضای سبز از دیگر الزامات مهم شرکت کالسیمین است که در این راستا در سال‌های اخیر در حدود ۴۰ هکتار در محدوده‌های کارخانه‌های زنجان و دندی، فضای سبز و درختکاری اجرا کرده و در حال حاضر بیش از هزار اصله درخت در راستای توسعه فضای سبز کارخانه‌های خریداری شده و در حال کاشت است. رحیمی با بیان اینکه یکی دیگر از اهداف شرکت، مدیریت فاضلاب بهداشتی کارخانه‌ها است که برای این منظور، ۶ سیستم، ایمهاف تانک به انضمام یک سیستم لجن فعال برای جمع‌آوری و تصفیه فاضلاب بهداشتی کارخانه تغلیظ مجتمع دندی، طی سال‌های اخیر راه‌اندازی شده است.

آخرین پروژه مهمی که در این حوزه عملیاتی شده است، طرح اجرای تصفیه فاضلاب انسانی متمرکز بیولوژیکی کارخانه‌ها است.  این مدرس دانشگاه تصریح کرد: جایگاه مدیریت آب‌های سطحی و کنترل انتشار آلودگی‌ها، پروژه جمع‌آوری روان‌آب‌ها و زه‌آب‌های سطحی محوطه کارخانه‌های مجتمع دندی، با صرف هزینه‌ای بالای ۳ میلیارد ریال به اتمام رسیده است.  وی در مورد پیشگیری و کنترل مداوم آلاینده‌ها و جنبه‌های زیست محیطی با تعهد به تبعیت از قوانین و مقررات اشاره کرد و گفت: اقدامات لازم در این خصوص به‌صورت مداوم و مطابق با استانداردهای لازم در قالب پایش‌های خود‌اظهاری شرکت کالسیمین به‌طور فصلی انجام می‌شود که گزارش مربوطه به‌طور پیوسته به اداره کل محیط‌زیست استان زنجان ارسال می‌شود. مضاف بر پایش‌های خوداظهاری صورت گرفته، یکی از پروژه‌های پایشی مهم دیگری که اخیرا محقق شد، پایش آب‌های زیرزمینی در چاه‌های منطقه دندی است که توسط آزمایشگاه معتمد سازمان انجام می‌شود و نتایج این آنالیزها موید نبود آلودگی و استاندارد بودن آب‌های زیرزمینی است.

 

ترین‌های بورس ترین‌های فرابورس اخبار مجامع
صنایع بورسی شرکت‌های بورسی بازار نفت
بازار طلا بازار فلزات بازار پتروشیمی‌ها
بورس کالا شاخص‌های بورس تحلیل بورس