بزرگ‌ترین‌ شرکت معدنی دنیا معتقد است در درازمدت این اصلاحات مالیاتی تاثیرات مثبتی بر سوددهی آن خواهد داشت. این اصلاحات جدید که نرخ مالیات بر درآمد شرکتی را در آمریکا از ۳۵ درصد به ۲۱درصد می‌رساند و نرخ مالیات‌های بین‌المللی را نیز تغییر خواهد داد در درازمدت تاثیرات مثبتی خواهد گذاشت. برخی شرکت‌های دیگر همچون دویچه بانک نیز اعلام کرده‌اند از اصلاحات مالیاتی آمریکا ضررهای اولیه‌ای داده‌اند ولی در درازمدت به نفع آنها خواهد بود. اقتصاددان‌ها معتقدند در شرایط کنونی اقتصاد، کاهش مالیات‌ها تاثیر بزرگی بر ایجاد اشتغال یا رونق اقتصاد نخواهد داشت؛ زیرا از یکسو بازار کار در شرایط اشتغال کامل قرار دارد و از سوی دیگر شرکت‌ها از منابع مالی حاصل از کاهش مالیات، نه برای سرمایه‌گذاری تجاری، بلکه برای بازپرداخت بدهی‌های خود استفاده خواهند کرد. همچنین طبقه متوسط جامعه از این تغییر قانون سود نمی‌برد، زیرا کاهش مالیات‌ها عمدتا شامل حال ثروتمندان می‌شود.

 

ترین‌های بورس ترین‌های فرابورس اخبار مجامع
صنایع بورسی شرکت‌های بورسی بازار نفت
بازار طلا بازار فلزات بازار پتروشیمی‌ها
بورس کالا شاخص‌های بورس تحلیل بورس