وی گفت: تا قبل از دولت یازدهم، میزان تولید محصولات کشاورزی۹۷ میلیون تن در سال بود که با برنامه‌های اجرا شده طی این سال‌ها شاهد ارتقای این محصولات به ۱۱۸ میلیون تن بوده‌ایم. معاون تولیدات دامی وزارت جهاد کشاورزی اضافه کرد: دولت به دنبال افزایش تولید گندم در جهت نیل به خودکفایی در این بخش است که در این راه توانسته است با وجود خشکسالی‌های چند ساله، با بیش از ۶۱ درصد رشد تولید گندم را به ۵/ ۱۴ میلیون تن برساند و با این شرایط در سال ۹۷ نیز خودکفا خواهیم بود.رکنی گفت: در حوزه صادرات گیاهان دارویی نیز موفقیت‌هایی نصیب کشور شده به گونه‌ای که صادرات این گیاهان به ۱۵۰ میلیون یورو رسیده است. وی ادامه داد: مهم‌ترین استراتژی وزارت جهادکشاورزی بازنگری در روش‌های آبیاری سنتی و استفاده از روش‌های آبیاری نوین در کنار کاهش استفاده از محصولات آب‌بر است.

ترین‌های بورس ترین‌های فرابورس اخبار مجامع
صنایع بورسی شرکت‌های بورسی بازار نفت
بازار طلا بازار فلزات بازار پتروشیمی‌ها
بورس کالا شاخص‌های بورس تحلیل بورس