حسینی با اشاره به اینکه عرضه زعفران در بورس کالا نیازمند ایجاد ساختارهای مناسب است، گفت:هم اکنون ساز‌و‌کارهای مناسب عرضه زعفران در بورس کالا مهیا نیست و از آنجا که شرایط نگهداری در کیفیت محصول اثرگذار است، قبل از عرضه باید زیرساخت‌ها فراهم شود.عضو شورای ملی زعفران ادامه داد: اگرچه عرضه زعفران در بورس کالا برای ما به‌عنوان بزرگ‌ترین‌ تولیدکننده، یک امتیاز به شمار می‌رود؛ اما در سال‌های اخیر قدمی برای عرضه این محصول در بورس جهانی زعفران برنداشتیم که این یک ضعف برای کشوربه شمار می‌رود.وی با اشاره به اینکه تمامی جوانب برای عرضه زعفران در بورس کالا باید در نظر گرفته شود، بیان کرد: با توجه به شعارهای متعدد در زمینه عرضه محصول در بورس کالا، باید واقعیت‌ها را در نظر بگیریم؛ چراکه تنها تولیدکننده زعفران در دنیا نیستیم.حسینی با انتقاد از نبود تعامل و همکاری مناسب میان بخش دولتی با خصوصی گفت: با توجه به آنکه اتحادیه و تشکل‌ها به دنبال منافع کشاورزان و رونق بازار هستند، اما نمایندگان مجلس و بخش دولتی فکر می‌کنند که پیشنهاد‌های شورای ملی زعفران برای افزایش کیفیت و عرضه محصول با قیمت مناسب برای رقابت از روی غرض است.وی در خاتمه یادآور شد: رقابت با سایر رقبا و افزایش کیفیت تنها شرط حفظ جایگاهمان به‌عنوان بزرگ‌ترین‌ تولیدکننده زعفران در دنیا به شمار می‌رود. از این رو باید واقعیت‌ها را بپذیریم.

ترین‌های بورس ترین‌های فرابورس اخبار مجامع
صنایع بورسی شرکت‌های بورسی بازار نفت
بازار طلا بازار فلزات بازار پتروشیمی‌ها
بورس کالا شاخص‌های بورس تحلیل بورس