بنابراین این افت می‌تواند ناشی از کم شدن تولید ثانویه بوده باشد. بر اساس گزارش گروه مطالعات بین‌المللی سرب و روی (ILZSG)میزان تولید معدنی، تولید فلز و میزان تقاضا برای روی طی ۱۰ ماه ابتدایی سال ۲۰۱۷ از ژانویه تا سپتامبر اعلام شد. میزان تولید معدنی روی طی ۱۰ ماه ابتدایی سال ۲۰۱۷ نسبت به مدت مشابه خود در سال ۲۰۱۶ رشدی حدود ۸/ ۳ درصد داشت. میزان تولید فلز روی تصفیه شده نیز طی ۱۰ ماه ابتدایی سال ۲۰۱۷ نسبت به مدت مشابه خود در سال ۲۰۱۶، کاهش حدود ۶/ ۰ درصدی داشت که این اختلاف را تا حدی ناشی از کاهش سهم تولید ثانویه در تولید روی می‌دانند.

میزان تقاضا برای شمش روی نیز بر اساس گزارش گروه مطالعات بین‌المللی سرب و روی در ۱۰ ماه ابتدای سال ۲۰۱۷ معادل ۱۱ میلیون و ۲۷۷ هزار تن بوده است که این رقم نسبت به مدت مشابه در سال ۲۰۱۶ افزایش حدود ۷/ ۰ درصدی داشت. کاهش تولید در کنار افزایش تقاضا برای روی موجب رونق گرفتن قیمت‌ها بورس‌های کالایی برای این فلز شد.از سال ۲۰۱۲ تا ۲۰۱۵ میزان تولید فلز روی تصفیه شده دنیا در تقابل با میزان مصرف آن در دنیا بوده است و همین امر نیز موجب عدم رونق چندانی در بازار این فلز بود. از سال ۲۰۱۶ از طرفی میزان تولید جهانی فلز روی کاهش یافت و از طرف دیگر میزان تقاضای جهانی فلز روی در اثر افزایش مصرف چین بالا رفت و همین امر موجب افزایش جهانی قیمت روی شد. روند افزایش تقاضا در سال ۲۰۱۷ نیز بنابر ادامه سیاست‌های دولت چین در جهت افزایش تزریق اعتبارات به بازارها و تشویق به ساخت‌وساز افزایش پیدا کرد.با وجود آنکه بسیاری از تولیدکنندگان روی در دنیا تلاش خود را کردند تا با افزایش تولید از فرصت کمبود بازار و افزایش قیمت بهره‌مند شوند، اما همچنان میزان تقاضا از میزان تولید بیشتر بود و همین امر موجب رشد قیمت روی در سال ۲۰۱۷ شد.

ترین‌های بورس ترین‌های فرابورس اخبار مجامع
صنایع بورسی شرکت‌های بورسی بازار نفت
بازار طلا بازار فلزات بازار پتروشیمی‌ها
بورس کالا شاخص‌های بورس تحلیل بورس