اسماعیل اسفندیاری‌پور افزود: تاکنون دو میلیون هکتار از اراضی آبی کشور به زیر کشت گندم رفته و سه میلیون و ۷۰۰ هکتار نیز گندم دیم کشت شده است یعنی در مجموع پنج میلیون و ۷۰۰ هزار هکتار به کشت گندم اختصاص یافته است.وی بیان کرد: به گفته سازمان هواشناسی، پاییز امسال خشک‌ترین فصل در مقایسه با ۶۷ سال گذشته بوده است، زیرا ارتفاع بارش از ابتدای مهر تا ابتدای دی‌ماه ۵/ ۲۸ میلی‌متر گزارش شده که در مقایسه با سال گذشته در همین تاریخ که ۶/ ۳۹ میلی‌متر و بلندمدت که ۱/ ۶۴ میلی‌متر بوده است، حدود ۳۹ درصد از سال گذشته کمتر و ۱۲۵ درصد در مقایسه با بلندمدت کاهش داشته است.

مجری طرح گندم ادامه داد: با وجود آنکه بارندگی‌ها کم بوده، اما سطح سبز مزارع مناسب است؛ به‌گونه‌ای که تاکنون یک میلیون و ۴۰۰ هزار هکتار از سطح کشت گندم آبی و دو میلیون هکتار از گندمزارهای دیم کشور سبز شده است و در مجموع سه میلیون و ۴۰۰ هزار هکتار از سطح کشت گندم کشور در حال حاضر سبز است که می‌توان گفت ۶۰ درصد مزارع سبز شده و در مرحله یک‌برگی تا شروع مرحله ساقه‌دهی است.اسفندیاری‌پور عنوان کرد: تاکنون در یک میلیون و ۵۷۰ هزار هکتار در کشور آبیاری نخست به انجام رسیده و در ۷۲۶ هزار هکتار دیگر نیز آبیاری دوم انجام شده است؛ بنابراین با وجود خشکی هوا، آبیاری‌ها انجام شده که امیدواریم در فصل زمستان شاهد افزایش بارندگی‌ها باشیم.وی یادآور شد: تدارکات لازم برای تامین کودهای شیمیایی به اندازه کافی انجام شده است؛ به‌گونه‌ای که ۴۳۰ هزار تن بذر مصرفی اصلاح‌شده در اختیار گندمکاران قرار گرفته است.اسفندیاری‌پور تاکید کرد: ۱۱ هزار تن دیگر موجودی بذر وجود دارد که در صورت نیاز مورد استفاده قرار خواهد گرفت.

ترین‌های بورس ترین‌های فرابورس اخبار مجامع
صنایع بورسی شرکت‌های بورسی بازار نفت
بازار طلا بازار فلزات بازار پتروشیمی‌ها
بورس کالا شاخص‌های بورس تحلیل بورس