در این مدت فولاد سفیددشت با ۲۴۲ هزار و ۶۳۶ تن تولید و رشد ۹۸۵ درصدی، بیشترین رشد را در همسنجی با مدت مشابه پارسال از خود بر جای گذاشت و در مقابل شرکت آهن و فولاد غدیر با وجود ۵۷۰ هزار و ۶۹۷ تن تولید، رشد منفی چهار درصدی را به ثبت رساند. برپایه این گزارش، در هشت ماه امسال برای شرکت سبا ۷۱۵ هزار و ۳۰۰ تن تولید با رشد ۲ درصدی، فولاد کاوه جنوب ۹۷۷ هزار و ۶۹۰ تن تولید با رشد ۳۴ درصدی و شرکت توسعه معادن و صنایع معدنی ۵۴۱ هزار و ۳۵ تن تولید با رشد ۱۵ درصدی ثبت شد. فولاد خراسان با ۷۶۸ هزار و ۵۸۸ تن تولید توانست رشد ۲۱ درصدی داشته باشد و ذوب آهن اصفهان نیز با ۹۳ هزار و ۸۴۰ تن تولید، ۲۴ درصد افزایش را تجربه کرد.

  تولید آبان ماه

بررسی «ایرنا» حاکی است، آبان امسال شرکت فولاد مبارکه با ۶۴۲ هزار و ۴۷۴ تن، بیشترین تولید آهن اسفنجی را داشت. فولاد خوزستان با ۳۴۳ هزار و ۴۷۲ تن و فولاد کاوه جنوب با ۱۳۷ هزار و ۸۲۲ تن در جایگاه‌های بعدی قرار گرفتند.مکان‌های چهارم و پنجم تولید آهن اسفنجی نیز به فولادخراسان با ۱۱۶ هزار و ۹۹۸ تن و فولاد هرمزگان با ۱۱۱ هزار و ۲۰۲ تن رسید. همچنین در آبان ماه گذشته شرکت آهن و فولاد غدیر ۷۳ هزار و ۹۱۶ تن و توسعه معادن و صنایع معدنی ۶۷ هزار و ۷۶۵ تن تولید داشتند. شرکت سبا ۶۷ هزار و ۳۹۲ تن، شرکت فولاد سفیددشت ۵۳ هزار و ۲۵۴ تن و ذوب آهن اصفهان ۱۴ هزار و ۵۰۰ تن تولید را به ثبت رساندند. بیشترین و کمترین رشد در این ماه به ترتیب به شرکت فولاد سپیددشت با رشد ۱۳۸ درصدی و آهن و فولادغدیر با رشد منفی ۱۷ درصدی اختصاص یافت. در آبان امسال، ۱۰ شرکت تولیدکننده آهن اسفنجی در مجموع یک میلیون و ۶۲۸ هزار و ۷۹۵ تن تولید به ثبت رساندند.  به گزارش «ایرنا» جمهوری اسلامی ایران در سال ۱۳۹۲ ظرفیت تولید آهن اسفنجی را به ۱۹ میلیون و ۵۰۰ هزار تن رساند که این میزان در دولت یازدهم تا پارسال ۲۵ میلیون و ۵۰۰ هزار تن شد. انتظار می‌رود تا پایان امسال با بهره‌برداری از طرح‌های در دست اجرا، مجموع ظرفیت تولید آهن اسفنجی کشور به ۳۱ میلیون و ۵۰۰ هزار تن برسد.

ترین‌های بورس ترین‌های فرابورس اخبار مجامع
صنایع بورسی شرکت‌های بورسی بازار نفت
بازار طلا بازار فلزات بازار پتروشیمی‌ها
بورس کالا شاخص‌های بورس تحلیل بورس