سخنگوی دولت در پاسخ به اینکه برخی دستگاه‌ها نسبت به بودجه پروژه‌های عمرانی اعتراضاتی دارند که بودجه بر اساس پروژه نیست، گفت: تعدادی از پروژه‌ها آنهایی است که دولت واگذار می‌کند و تعدادی را در حد ۶۶ تا ۶۷ هزار میلیارد تومان با مشارکت انجام می‌دهد و برخی طرح‌ها که حدود ۴۵ تا ۴۶ هزار میلیارد تومان است به تنهایی انجام می‌دهد.نوبخت اضافه کرد: البته پروژه‌های نیمه تمام نیازمند ۴۰۰ هزار میلیارد تومان پول است که در بهترین وضعیت ۱۲۶ هزار میلیارد تومان به آن تخصیص داده شده است که ناکافی است.وی ادامه داد: این طور نیست که به‌صورت قطره چکانی به پروژه‌ها پول بدهیم، به تعدادی از پروژه‌ها که بالای ۸۰ درصد است و برخی پروژه‌ها در مناطق محروم که توجیه اجتماعی دارند به‌صورت اولویت‌بندی پول تخصیص داده می‌شود.

 

 

ترین‌های بورس ترین‌های فرابورس اخبار مجامع
صنایع بورسی شرکت‌های بورسی بازار نفت
بازار طلا بازار فلزات بازار پتروشیمی‌ها
بورس کالا شاخص‌های بورس تحلیل بورس