روغنی با تاکید برلزوم سرمایه‌گذاری در صنعت پتروشیمی از محل منابع داخلی و فاینانس‌های خارجی افزود: افزایش و جذب ‌سرمایه‌گذاری خارجی از موضوع‌های مهمی است که بهبود آن نیازمند ایجاد زمینه‌ها و بسترهاست. دولت یازدهم و دوازدهم بر این موضوع تاکید دارد که پس از برجام زمینه‌های جذب سرمایه خارجی را در کشور فراهم کرده است. وی با اشاره به عزم شرکت‌های آلمانی برای حضور در صنعت پتروشیمی ایران ادامه داد: ‌دولت پیش‌بینی کرده است که سالانه ۵۰ میلیارد دلار و در یک دوره ۵ ساله حدود ۲۵۰ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری درکشور صورت گیرد و امید است بخشی از این تامین مالی با مشارکت شرکت‌های صاحب نام آلمانی محقق شود.

عضو اتاق مشترک ایران و آلمان با بیان اینکه تمایل شرکت‌های بزرگ و مطرح خارجی در زیرساخت‌های بزرگ کشور است، عنوان کرد:‌ شرکت‌های مختلف اروپایی در چند سال اخیر برای حضور درطرح‌های توسعه‌ای پتروشیمی تفاهم‌نامه‌های مختلفی را امضا کرده‌اند که در صورت فراهم شدن شرایط به‌زودی قراردادهایی نیز نهایی شده و اجرایی خواهند شد.روغنی تصریح کرد: شرکت‌های آلمانی، فرانسوی، ایتالیایی، چینی و کره‌ای بیشترین تمایل را برای سرمایه‌گذاری درکشور دارند و در صورت حمایت دولت‌ها می‌توان شاهد ورود سرمایه‌های جدید درصنایع مختلف کشور از جمله پتروشیمی بود.وی با اشاره به نقش مهم اتاق‌های مشترک بازرگانی، خاطرنشان کرد: رایزنی و مذاکره با مقامات و نهادهای مرتبط با تجارت در کشور خارجی جهت بهبود شرایط تجارت از جمله وظایف اتاق‌های مشترک است و به این منظور اقدامات مناسبی هم صورت گرفته است.

ترین‌های بورس ترین‌های فرابورس اخبار مجامع
صنایع بورسی شرکت‌های بورسی بازار نفت
بازار طلا بازار فلزات بازار پتروشیمی‌ها
بورس کالا شاخص‌های بورس تحلیل بورس