وی گفت: یکی از بحث‌های مهم در کمیسیون انرژی مجلس سرمایه‌گذاری در صنایع پایین‌دست پتروشیمی بوده و زمینه‌های اشتغال در این زمینه نیز مورد بحث واقع شده است.وی افزود: به‌طور قطع سرمایه‌گذاران با توجه به ظرفیت‌ها، امنیت سرمایه‌گذاری و ریسک اندک به سرمایه‌گذاری اقدام می‌کنند و باید گفت صنعت پتروشیمی کشور آنقدر جذابیت دارد که بتواند بخش مهمی از سرمایه‌گذاری خارجی کشور را به خود اختصاص دهد.این نماینده مجلس با اشاره به مختصات جغرافیایی مناسب کشور تصریح کرد: نکته مهم دیگر در صنعت پتروشیمی آن است که در فرآیندگذار از تصدی‌های دولتی به بخش خصوصی بهتر آن است که تمام بار روی دوش بخش خصوصی قرار نگیرد و نظارت مناسب پس از خصوصی‌سازی نیز وجود داشته باشد.شرفی گفت: صنعت پتروشیمی صنعت پیشران توسعه‌ای در کشور است که باید صاحبان سرمایه را به ویژگی‌های این صنعت واقف کرد.وی با تاکید بر ضرورت سرمایه‌گذاری در بخش‌های پایین‌دستی نفت وگاز کشور، اظهار کرد: باید یک نقشه راه جغرافیایی برای صنعت پتروشیمی تولید شود که با کاهش هزینه‌ها امکان تولید ارزان را برای توسعه صنایع پایین‌دستی کشور فراهم کند.

ترین‌های بورس ترین‌های فرابورس اخبار مجامع
صنایع بورسی شرکت‌های بورسی بازار نفت
بازار طلا بازار فلزات بازار پتروشیمی‌ها
بورس کالا شاخص‌های بورس تحلیل بورس