ایران سینا - در ماه ژانویه و فوریه ۲۰۰۷ واردات محصولات فولادی زنگ نزن تخت آسیا به اروپا در مقایسه با مدت مشابه سال ۲۰۰۶ تقریبا هشت برابر شد. درماه ژانویه و فوریه امسال واردات ۲۷ کشور اتحادیه اروپایی از آسیا بالغ بر ۱۳۵۰۰۶ تن شد. در صورتی که در مدت مشابه سال قبل ۱۷۱۷۲ تن بود. بیشترین افزایش واردات مربوط به چین بود که صادرات آن به این ۲۷ کشور از ۱۳۶۷ تن به ۶۵۳۵۶ تن افزایش یافت. صادرات تایوان نیز به ۲۷ عضو اتحادیه اروپا رشد چشمگیری پیدا کرد.

درماه ژانویه و فوریه سال‌جاری این کشور ۳۶۴۱۹ تن به ۲۷ عضو اتحادیه اروپا صادرات داشت که در مدت مشابه سال قبل ۵۳۳۲ تن بود. بعد از آن کره جنوبی قرار داشت که صادرات محصولات تخت زنگ نزن آن به این ۲۷ کشور با بیش از شش برابر افزایش به ۲۴۳۵۰ تن رسید. در طی این مدت صادرات محصولات تخت زنگ نزن از ۲۷ عضو اتحادیه اروپا به آسیا ۴۱‌درصد کاهش یافت که این مقدار در سال گذشته ۲۰۶۲۰ تن بود.