مرکز خدمات فولاد ایران - با افزایش ساخت کوره‌های قوی الکتریکی در ویتنام، تقاضای قراضه نیز در این کشور به شدت افزایش یافته است. ویتنام امسال به ۲میلیون تن قراضه نیاز دارد که یک میلیون تن آن از محل واردات تامین خواهد شد. در خلال سال جاری ۵۰درصد از کل تقاضای قراضه ویتنام از طریق واردات تامین می‌شود که این میزان در سال ۲۰۰۴، ۲۵درصد، در سال ۲۰۰۵، ۲۶درصد و در سال ۲۰۰۶، ۳۱درصد بوده است. طی چهار ماه نخست سال جاری حجم تولید فولاد جهت تولیدات ساختمانی به ۰۶/۱میلیون تن رسیده است که ۹۰هزار تن آن در ماه آوریل از طریق شرکت استیل ویتنام تامین شده. علاوه بر این حجم موجودی فولاد ویتنام ۱۵۰هزار تن تخمین زده شده است که ۷۴هزار تن آن توسط شرکت استیل ویتنام تولید شده است.