مرکز خدمات فولاد ایران - به‌دنبال کاهش تقاضا از سوی بازار، قیمت بیلت در چین با ۵ تا ۱۰ دلار کاهش به ۴۹۰ تا ۵۱۰ دلار در هر تن فوب بنادر چین کاهش یافته است. نزدیک شدن تعطیلات تابستانی در اروپا نیز از عوامل موثر بر کاهش تقاضای بیلت در سطح جهانی است. از جمله دیگر موارد می‌توان به عوارض ۵ تا ۱۵درصدی چین بر صادرات فولاد از ابتدای ماه ژوئن اشاره کرد. در ماه می‌قیمت بیلت صادره از چین بین ۵۰۰ تا ۵۱۵ دلار در هر تن ثابت بود و اکنون به نظر می‌رسد صادرکنندگان چین قادر به تحمیل هزینه‌های اضافی ناشی از وضع عوارض به خریداران نبوده‌اند. این امر منجر به کاهش صادرات فولاد از چین شده است.