گروه بورس فلزات- در تاریخ چهارم تیرماه جاری با وجود تقاضای زیاد برای ورق فولادی اما این محصول در بورس فلزات عرضه نشد.

به گزارش خبرنگار دنیای اقتصاد، براساس گزارش سندیکای لوله و پروفیل فولادی در تاریخ ۴ تیرماه جاری با وجود میزان تقاضای زیاد برای انواع ورق گرم، این محصول از سوی فولاد مبارکه در بورس فلزات عرضه نشد این در حالی است که آمار معاملات بورس فلزات تهران حاکی از عرضه ورق فولادی به میزان محدود در این بورس است.
این گزارش می‌افزاید: میانگین قیمت نقدی پروفیل ریز در بازار تهران در تاریخ چهارم تیرماه جاری با افزایش 40ریالی در هر کیلو به مبلغ 8هزار و 400ریال ثبت شد.
میانگین قیمت نقدی پروفیل ریز در بازار تهران در مدت یادشده افزایش نرخ ۴۰ریالی در هر کیلو را تجربه کرد و معادل ۸هزار و ۵۰۰ریال بود.
میانگین قیمت ورق 2وارداتی تحویل در بنادر شمالی بعد از گمرک در این مدت با افزایش نرخ 90ریال در هر کیلو به مبلغ 7هزار و 770ریال عرضه شد.
این گزارش حاکی است: میانگین قیمت ورق ۲ جهانی تحویل در بنادر شمالی C&F در تاریخ چهارم تیرماه جاری بدون نوسان قیمت در هر تن به قیمت ۶۴۰دلار بود. میانگین قیمت ورق ۲جهانی تحویل در مبدا و کارخانه، انبار EXW در مدت مورد بررسی نیز بدون نوسان قیمت در هر تن به مبلغ ۵۵۵دلار بود.