ایران سینا- MEPS پیش‌بینی می‌کند تولید فولاد جهان در سال 2007 حدودا به یک میلیارد و 314میلیون تن برسد که نسبت به سال قبل بیش از 5/5درصد افزایش نشان می‌دهد.

انتظار می‌ر‌ود تولید آهن کوره بلند نسبت به سال ۲۰۰۶ با بیش از ۵/۶درصد افزایش به ۲/۹۳میلیون تن برسد. این افزایش در اثر فولادسازی کوره بلند/ اکسیژنی است که در بسیاری از کارخانه‌های جدید به کار گرفته می‌شود.
همچنین انتظار می‌رود تولید آهن اسفنجی نیز همانند آهن کوره بلند افزایش یابد که علت آن راه‌اندازی ظرفیت‌های جدید در خاورمیانه و آسیا است.
هم‌اکنون پیش‌بینی می‌شود به دلیل کاهش دسترسی به مواد اولیه ذوب الکتریکی بر مبنای قراضه کاهش یابد.
امسال تقریبا 60میلیون تن از 70میلیون تن افزایش تولید فولاد خام جهان مربوط به تولیدکنندگان آسیایی خواهد بود که البته فولادسازان شوروی سابق و آمریکای جنوبی نیز سهم چشمگیری در آن خواهند داشت. همچنین کشورهای نفتا تنها منطقه اصلی هستند که انتظار می‌رود تولید فولاد آن در سال 2007 کاهش یابد. هرچند که سال قبل تولید فولاد در پانزده کشور اتحادیه اروپا اندکی بیشتر از پیش‌بینی قبلی ما بود.
پیش‌بینی ما برای سال ۲۰۰۷ به ۱۷۵میلیون تن افزایش یافته که این امر تاحدی به علت تغییر بازار در ماه‌های اخیر بوده زیرا تعهد از سوی واردات ارزان‌قیمت
کم شده است. همچنین انتظار می‌رود امسال افزایش قیمت فولاد در مناطق فرعی 2میلیون تن بشود.
در نتیجه انتظار می‌رود تولید فولاد کشورهای غیراروپایی در سال ۲۰۰۷ با بیش از ۴/۱میلیون تن افزایش به ۴/۲۹میلیون تن برسد که یک افزایش ۵درصدی است.
پیش‌بینی می‌شود افزایش تولید کشورهای شوروی سابق به 2/5میلیون تن برسد که علت اصلی این رشد 3/4درصدی افزایش تقاضای روسیه است البته این افزایش در اوکراین نیز انتظار می‌رود.
پیش‌بینی می‌شود در سال ۲۰۰۷ تولید فولاد خام منطقه نفتا (NAFTA) ۵/۴میلیون تن (۵/۳درصد) کاهش یابد. احتمال دارد تولید آمریکا و کانادا نیز افت پیدا کند.
اما تولید فولاد مکزیک افزایش می‌یابد. در سال 2007 تولید فولاد خام آمریکای جنوبی با 2/3میلیون تن افزایش سالانه (7درصد) به 5/48میلیون تن می‌رسد که اغلب این افزایش از کشور برزیل منشا می‌گیرد.
هم‌اکنون پیش‌بینی می‌شود تولید فولاد خام آفریقا در سال ۲۰۰۷ نسبت به سال قبل افزایش پیدا کند. انتظار می‌رود این رشد بیش از یک‌میلیون تن باشد زیرا مصرف مصر و آفریقای جنوبی به طور چشمگیری افزایش می‌یابد.
تقاضای فولاد خاورمیانه بسیار سریع‌تر از عرضه فولادسازان این منطقه در حال افزایش است.
فولادسازان این منطقه سعی می‌کنند نیاز مشتریان را تامین کنند، اما به علت کمی سرمایه‌گذاری در سال‌های اخیر تولید
محدود است. پیش‌بینی می‌شود تولید منطقه خاورمیانه در سال 2007 تقریبا یک‌میلیون تن افزایش یابد که در مقایسه با سال قبل 6درصد بیشتر است.
انتظار می‌رود تولید فولاد خام آسیا در مقایسه با سال قبل حدودا ۶۰میلیون تن (تقریبا ۹درصد) افزایش یابد که علت اصلی آن فولادسازان چینی و هندی هستند.
البته افزایش اندکی نیز در ژاپن و کره‌جنوبی پیش‌بینی می‌شود. انتظار می‌رود در سال 2007 تولید منطقه اقیانوسیه نسبت به سال 2006 اندکی تغییر کند.