گروه بورس فلزات- دیروز سبد تیرآهن ریز در بازار غیر رسمی همچنان شاهد کاهش قیمت بود.
به گزارش خبرنگار دنیای اقتصاد دیروز بازار آهن‌آلات از آرامش نسبی برخوردار بود.
براساس این گزارش در روز گذشته سبد تیرآهن ریز در بازار غیر رسمی همچنان به روند کاهش خود ادامه داد به گونه‌ای که قیمت هر شاخه تیرآهن 14 با افت 10هزار ریالی به مبلغ یک‌میلیون و 115هزار ریال رسید.

در مدت یاد شده، هر شاخه تیرآهن ۱۶ و ۱۸ نیز با افت قیمت ۵هزار ریالی و ۱۳هزار ریالی در بازار غیر رسمی معادل یک‌میلیون و ۳۷۰هزار ریال و یک‌میلیون و ۸۱۵هزار ریال عرضه شد.
دیروز قیمت هر شاخه تیرآهن 20 و 22 بدون نوسان نسبت به روز قبل از آن در همان سطح 2میلیون و 580هزار ریال و 2میلیون و 670هزار ریال باقی ماند.
در مدت یاد شده هر شاخه تیرآهن ۲۴ نیز با افت نرخی معادل ۵هزار ریال مواجه بود که به مبلغ ۳میلیون و ۳۷۵هزار ریال عرضه شد.
بر خلاف ثبات و افت قیمت در بازار میلگرد و سبد تیرآهن ریز و متوسط اما هر شاخه تیرآهن 27 افزایش قیمت را تجربه کرد و با افزایش 10هزار ریالی به قیمت 4میلیون و 560هزار ریال رسید.
این گزارش می‌افزاید: بر خلاف ادامه روند کاهش قیمت تیرآهن در بازار غیر رسمی اما میلگرد در این بازار از ثبات قیمت برخوردار بود.
در مدت یاد شده میلگرد 8 آجدارکلاف و میلگرد 10 آجدار شاخه بدون تغییر نرخ به همان مبلغ 6هزار و 580ریال و 6هزار و 500ریال روز قبل از آن عرضه شدند.
در روز گذشته میلگرد سایزهای ۱۴ تا ۲۵ نیز بدون هیچ‌گونه نوسان قیمت به همان نرخ روز قبل از آن در بازار غیر رسمی ثبت شدند.