ایران سینا - تولید فولاد خام چین در ماه نوامبر به ۳۷۹۶‌میلیون‌تن افزایش یافت که نسبت به تولید اکتبر ۲۸۰هزار ‌تن یا حدود ۷/۰‌درصد افزایش نشان می‌دهد. از ماه ژانویه تا نوامبر کل تولید فولاد خام با ۱/۲۴‌درصد افزایش به ۵۴/۳۸۱‌میلیون‌تن رسید. تولید محصولات نهایی ماه نوامبر ۷۴/۴۱‌میلیون‌تن بود که ۳/۰‌درصد یا ۱۵۰هزار ‌تن بیشتر از مقدار ماه اکتبر است. تولید ۱۱ ماه نخست سال‌جاری با ۹/۲۳‌درصد افزایش بالغ بر ۹۳/۴۲۴‌میلیون‌تن شد. در ماه نوامبر تولید چدن خام چین نسبت به ماه اکتبر با ۶۹/۱‌درصد کاهش به ۵۴/۳۵‌میلیون‌تن رسید. تولید ژانویه تا نوامبر نسبت به سال قبل ۴۴/۳۶۷‌میلیون‌تن شد که ۳/۱۸‌درصد افزایش نشان می‌دهد.

استخراج سنگ آهن در ماه نوامبر سرعت یافت و از ۲۷/۵۹‌میلیون‌تن ماه اکتبر ۸/۶‌درصد افزایش یافت. از ماه ژانویه تا نوامبر کل تولید سنگ‌آهن استخراجی به ۵۰/۵۲۱‌میلیون‌ تن رسید که نسبت به سال قبل ۲/۳۸‌درصد افزایش نشان می‌داد. از ماه ژانویه تا نوامبر واردات مس و محصولات مسی با ۲۱‌درصد کاهش به ۸۶/۱‌میلیون تن رسید. واردات ماه نوامبر بالغ بر ۵۱۰/۱۷۴‌تن شد.

همچنین قیمت‌های ورق سرد و گرم استاینلس استیل شرکت تیسکو چین برای صادرات به خریداران کره‌ای اندکی افزایش پیدا کرد.تیسکو اعلام کرد آنها قصد دارند قیمت محصولات استاینلس استیل خود را برای تحویل در ماه فوریه تا تنی ۲۰دلار افزایش دهند. این افزایش مختصری است در برابر قیمت جاری نیکل که در سطح تنی ۳۵هزار دلار باقی مانده است. واردکننده‌های کره‌ای اظهار داشتند که ممکن است شرکت تیسکو به فروش خود پافشاری کند و قیمت‌هایش نیز همچنان در رقابت با شرکت پوسکو می‌باشد.