برای اولین بار طی سی ماه گذشته قیمت صادرات قراضه آهنی ژاپن به ۰۰۰/۲۷ ین در هر تن رسید. به گزارش ایران سینا، بعد از تعطیلات تابستان فولادسازان تایوان خرید قراضه از ژاپن را افزایش می‌دهند. توکیو استیل و دیگر فولادسازان دارای کوره قوس الکتریکی ژاپن با وجود عرضه کم سعی می‌کنند قراضه تامین نمایند.