گروه بورس‌‌فلزات- طی هفته گذشته قیمت میلگرد و تیرآهن به تدریج از روند کاهشی برخوردار بود.

به گزارش دنیای اقتصاد، هفته گذشته بازار آهن روزهای آرام را تجربه کرد به گونه‌ای که کاهش قیمت آهن‌آلات در بازار غیررسمی از ریتمی کند برخوردار بود.
براساس این گزارش، طی مدت یاد شده، بیشترین کاهش قیمت مربوط به سبد تیرآهن درشت بود که البته در این میان تیرآهن شاخه 27 در آخرین روز از هفته گذشته نسبت به شنبه همان هفته با افزایش 3هزار تومانی برخوردار بود.
طی هفته گذشته، میلگرد ۸ آجدار کلاف نوردی با کاهش قیمت پنج‌تومانی در هر کیلو از ۶۶۵تومان در نخستین روز از هفته یاد شده به ۶۶۰تومان در انتهای هفته رسید.
در مدت مورد بررسی میلگرد 10 آجدار شاخه نیز از 660تومان در هر کیلو با کاهش 10تومانی به قیمت 650تومان در آخرین روز از هفته کاری رسید.
این گزارش می‌افزاید: طی هفته گذشته قیمت سایر سایزهای میلگرد با کاهش در بازار غیررسمی روبه‌رو بود به گونه‌ای که هر کیلو میلگرد ۱۲ آجدار شاخه از ۶۶۰تومان به ۶۵۰تومان، میلگرد ۱۴ آجدار از ۶۶۰تومان در هر کیلو به ۶۴۶تومان عرضه شد.
همچنین در این مدت، قیمت میلگرد 16، 18، 20، 22 و 25 در بازار غیررسمی با کاهش هر کیلو حدود 14 تومان معادل 646 تومان بود.
این گزارش حاکی است طی هفته گذشته سبد تیرآهن ریز نیز کاهش قیمتی بین ۲هزار تا ۳هزار تومان را در بازار غیررسمی تجربه کرد به طوری که هر شاخه تیرآهن ۱۴ از ۱۱۷هزار و ۵۰۰ تومان ابتدای هفته گذشته به ۱۱۵هزار و ۵۰۰ تومان رسید.
در مدت یاد شده همچنین قیمت هر شاخه تیرآهن 16 از 147هزار و 500 تومان به 145هزار تومان رسید که دو هزار و 500 تومان کاهش یافت و هر شاخه تیرآهن 18 با کاهش قیمت 3هزار تومانی معادل 194هزار تومان بود.
براساس این گزارش طی هفته گذشته سبد تیرآهن درشت در بازار غیررسمی بیشترین کاهش قیمت را در میان سایر اقلام آهن به خود اختصاص داد به گونه‌ای که هر شاخه تیرآهن ۲۰ و ۲۲ با کاهش ۴ و ۵هزار تومانی در آخرین روز از هفته کاری نسبت به شنبه همان هفته به ترتیب به قیمت ۲۶۰ و ۲۷۹هزار تومان عرضه شدند.
در این میان همچنین هر شاخه تیرآهن 24 نیز که کاهش قیمت 4هزار تومانی را تجربه کرد از 372هزار تومان در ابتدای هفته گذشته به 368هزار تومان در آخرین روز از هفته گذشته رسید.
در مدت یاد شده هر شاخه تیرآهن ۲۷ نیز در بازار غیررسمی با نوسان قیمت روبه‌رو بود به گونه‌ای که شنبه هفته گذشته معادل ۴۸۰ هزار تومان بود ابتدا روند کاهشی داشت اما به تدریج در روزهای پایانی هفته یاد شده افزایش قیمت یافت و به۴۸۳ هزار تومان در آخرین روز از هفته کاری رسید.
براساس پیش‌بینی کارشناسان در هفته پیش رو بازار آهن به علت تعطیلات رسمی کشور با رکود مواجه خواهد شد. اما احتمال نوسان قیمت‌ها طی هفته‌های آینده وجود دارد.