ایران سینا - بعد از اینکه کارخانه‌های شرق اروپا هفته قبل توافق کردند که قیمت آرماتور تولید ماه مه ‌و ژوئن را کاهش دهند اختلاف بین قیمت آرماتور در نقاط مختلف اروپا کمتر شده است. تجار می‌گویند به دلیل اینکه از ابتدای سال تاکنون کارخانه‌های کشورهای بنلوکس(بلژیک، هلند و لوگزامبرگ) قیمت‌ها را به همان میزان شرق اروپا افزایش نداده بودند، توانسته‌اند قیمت‌ها را در همان میزان اوایل آوریل نگه دارند. قیمت داخلی آرماتور در شرق اروپا در اوایل آوریل به مقدار زیاد ۶۱۵ یورو در هر تن تحویل شده بود در حالی که کارخانه‌های ایتالیا خواهان قیمت ۵۱۰ یورو در هر تن تحویل در کارخانه بودند. طبق آمار گزارشات کارخانه‌های ایتالیا آرماتور را به خریداران داخلی به پایین‌ترین قیمت یعنی ۵۰۰ یورو (۶۸۰)در هر تن تحویل در کارخانه که همانند هفته قبل است عرضه می‌کنند. اما قیمت کارخانه‌های یونان ۵۴۰ یورو در هر تن تحویل در کارخانه است. قیمت قراردادهای کارخانه‌های اروپا برای خریداران بنلوکس همچنان ۵۸۵-۵۷۵ یورو در هر تن تحویل به مشتری داخلی است که همانند ماه قبل است. این قیمت ۵ یورو از قیمت دو هفته قبل بیشتر است. قراردادها با خریداران در شرق اروپا همچنان به قیمت ۵۸۰-۵۶۰ یورو در هر تن تحویل شده است که همانند هفته قبل است. و اکنون ۵ یورو کمتر از بالاترین قیمت غرب اروپا است.