ایران سینا - در ماه فوریه تقاضای زیاد چین و هنگ‌کنگ صادرات قراضه روی آمریکا را در مقایسه با ماه قبل ۴‌درصد افزایش داد. طبق آمار رسیده صادرات آمریکا از ۸۵۴۷ تن ماه ژانویه به ۸۸۸۹ تن در ماه فوریه رسیده است. چین و هنگ‌کنگ که خریداران اصلی قراضه گالوانیزه هستند خریدهای خود را افزایش داده‌اند به شکلی که خرید چین از ۶۵۴۸ تن ژانویه به ۶۹۱۸ تن رسید و خرید هنگ‌کنگ نیز نسبت به ۴۲۹ تن ماه ژانویه بیش از دوبرابر شده و به ۹۵۵ تن رسیده است که علت عمده این افزایش، واردات کمتر هند بود همچنین در ماه فوریه هند از آمریکا ۷۹ تن خرید کرد، این مقدار در ماه ژانویه ۸۴۴ تن بود که در بیش از ده سال گذشته خرید قراضه روی هند در این ماه کمترین مقدار بود. مالزی نیز در ماه فوریه از آمریکا ۲۶۱ تن خرید کرد این در حالی است که سال گذشته مالزی خرید ثابت قراضه روی از آمریکا بود. همچنین طبق آمار رسیده صادرات به تایوان نیز از ۳۴۴ تن ژانویه به ۳۳۶ تن در ماه فوریه کاهش یافت.