ایران سینا - CVRD برزیل در حال کار بر روی یک طرح توسعه ۵ ساله است که تولید سنگ‌آهن این کمپانی را از ۳۰۰‌میلیون تن فعلی به ۴۵۰‌میلیون تن در سال ۲۰۱۱ می‌رساند. این کمپانی گفت تقاضای بازار زیاد است و ما در حال تحقیق بر روی چند پروژه استخراجی هستیم که این بازار حداقل تا دو سال دیگر بسیار فوب خواهد بود همچنین به دلیل تقاضای زیاد و نیاز به پروژه‌های جدید، سرمایه‌گذاری‌های سال ۲۰۰۷ را ۲۰۰‌میلیون دلار افزایش خواهد داد.