مرکز خدمات فولاد ایران - گروه بین جارا سعودی طی یک قرارداد مشترک با آرسلور میتال تاسیس یک کارخانه تولید لوله مانسمان را هدف قرار داده است. این کارخانه در منطقه جبیل احداث خواهد شد. سهم طرف سعودی ۵۱درصد و ارسلور میتال ۴۹درصد است.

شروع عمده عملیات ساختمانی برای فصل اول سال ۲۰۰۸ پیش‌بینی شده است که تا آخر سال ۲۰۰۹ به تولید خواهد رسید.

ظرفیت کارخانه ۵۰۰هزار تن است، بیش از دو سوم تولیدات کارخانه برای مصرف صنعت نفت است و بقیه برای خطوط انتقال با قطر لوله‌های ۴ تا ۱۴ اینچ است. آرسلور مدیریت و بهره‌برداری را به‌عهده دارد.