گروه بورس‌فلزات- تولید فولاد خام جهان در نخستین‌ماه میلادی (ژانویه) نسبت به مدت مشابه سال قبل 5/13درصد افزایش داشت.

به گزارش خبرنگار دنیای‌اقتصاد، میزان تولید فولاد خام جهان در ژانویه سال ۲۰۰۷ به ۱۰۷میلیون و ۸۸۶هزارتن رسید، در حالی که میزان تولید فولادخام در ژانویه سال گذشته ۹۵ میلیون و ۳۷هزارتن بود. بنابراین گزارش، چین در سال جدید میلادی نیز همچنان صدرنشین تولیدکنندگان فولاد بود، میزان تولید فولاد خام در این کشور طی ماه ژانویه سال‌جاری ۳۸میلیون و ۳۹۸هزارتن بود که نسبت به مدت مشابه سال قبل از رشد ۳/۲۷درصدی برخوردار شد.
این گزارش می‌افزاید: ژاپن و ایالات‌متحده هم با حفظ رتبه‌های دومی و سومی خود به ترتیب در ماه ژانویه 10میلیون و 68هزار و 8میلیون و 308هزارتن فولاد خام تولید کردند که بدین ترتیب با رشد 5/6 و 7/2درصدی همراه بودند. روسیه هم در ژانویه سال‌جاری 6میلیون و 396هزارتن فولاد تولید کرد و در رتبه چهارم تولیدکنندگان قرار گرفت. تولید فولاد خام در این کشور هم از رشد 5/11درصدی برخوردار بود. براساس این گزارش، ایران نیز با تولید 852هزار تن فولاد در ماه ژانویه 8/4درصد رشد را نسبت به مدت مشابه سال قبل تجربه کرد. این آمار و اطلاعات مربوط به تولید 64کشور تولیدکننده فولاد خام جهان است که حدود 98درصد فولاد جهان را تولید می‌کنند.