گروه بورس فلزات - متوسط قیمت روی در مبادلات بورس فلزات تهران طی سه ماه گذشته ثابت بود. به گزارش خبرنگار «دنیای اقتصاد» متوسط نرخ روی طی دی‌ماه سال جاری در رینگ مبادلاتی تهران TME، کیلویی ۴۵هزار و ۱۲۷ریال بود، این در حالی است که متوسط نرخ روی در آذر و آبان‌ماه نیز هر کیلو ۴۵هزار و ۱۲۷ریال بود. بنابراین گزارش ثبات قیمت در حالی در بورس فلزات تهران طی سه ماه گذشته حکمفرما بود که در بورس فلزات لندن قیمت‌ها نوسان داشتند.بر اساس این گزارش متوسط نرخ روی در بورس فلزات لندن LME در دی‌ماه سال جاری با احتساب نرخ ارز ۹هزار و ۲۱۷ریال و پرمیوم (هزینه‌های شامل کرایه حمل و عوارض ترخیص و ...) ۱۰۰دلار، معادل ۳۸هزار و ۲۶۹ریال رسید.

بر این اساس اختلاف‌ نرخ مبادلات بورس فلزات تهران و بورس فلزات لندن حدود ۶هزار و ۸۵۸ریال بود. همچنین نرخ روی در بورس فلزات لندن در آذر و آبان‌ماه با احتساب نرخ ارز به ترتیب ۹هزار و ۲۱۷ ریال و ۹هزار و ۲۱۸ریال و پرمیوم یکصد دلاری معادل به ترتیب ۴۱هزار و ۹۱۹ و ۴۰هزار و ۲۰۰ریال بود که به این ترتیب اختلاف نرخ بورس فلزات تهران با لندن نیز در آذر و آبان‌ماه به ترتیب معادل سه هزار و ۲۰۸ و ۴هزار و ۹۲۷ریال بود. این گزارش می‌افزاید: طی ۹ماه گذشته اختلاف نرخ مبادلات روی در بورس فلزات تهران نسبت به لندن بیشتر بوده اما در ماه‌های فروردین سال جاری، اسفند و بهمن سال گذشته نرخ مبادلات روی در بورس فلزات تهران کمتر و ارزان‌تر از بورس فلزات لندن بود.

این گزارش حاکی است در دی‌ماه سال گذشته متوسط نرخ مبادلات روی در بورس فلزات تهران ۱۹هزار و ۴۵۰ریال و در بورس فلزات لندن هم با احتساب نرخ ارز ۹هزار و ۱۰۶ریال و پرمیوم یکصد دلاری معادل ۱۸هزار و ۶۸۶ریال مورد مبادله قرار گرفت. بر اساس این گزارش نخستین مبادله روی در رینگ مبادلاتی بورس فلزات در تاریخ خرداد سال ۱۳۸۳ انجام شدو نرخ روی در این مبادله ده هزار و ۲۰۰ریال بود. نرخ مبادله در همین زمان در رینگ مبادلاتی لندن هم با احتساب نرخ ارز ۸هزار و ۶۲۰ریال و پرمیوم یکصد دلاری معادل ۹هزار و ۹۰۴ریال بود. بر این اساس روند قیمت روی در بورس فلزات تهران و لندن طی سه سال گذشته صعودی بوده، البته سیر صعودی قیمت‌ها در سال جاری بیشتر از سال‌های قبل بوده است.