دولت چین برای جلوگیری از حوادث بیشتر در معادن تصمیم گرفته که ۴۸۶۱ معدن را که ضریب ایمنی پایینی دارند تعطیل کند. به گزارش مرکز خدمات فولاد ایران تعطیل شدن این معدن در خلال دو سال آینده صورت می‌گیرد.

کلا در خلال سال ۲۰۰۶ در حدود ۲۶۰۵ معدن باید تعطیل شوند و ۲۲۰۹ معدن در خلال سال ۲۰۰۷‌. این در حالی است که در سال ۲۰۰۵ تقریبا ۵۰۰۰ معدن ذغال‌سنگ چین تعطیل شده است‌.

دولت چین روی مساله امنیت معادن و تهویه دقیق آنها اصرار زیادی دارد. بیشترین حوادث معادن ذغال چین ناشی از تجمع گاز ذغال در معدن بوده است‌. بعد از تعطیل شدن این معادن در چین در سال ۲۰۰۸ هنوز ۱۷۰۰۰ معدن ذغال در چین فعال خواهند ماند.